FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
divendres 01 de febrer 2019

de 9 a 14 h

AUDITORI COIB. C/Pujades, 350, 3ª planta

1a Jornada Infer.edu: La innovació docent a debat

Preprograma

9 h Secretaria i documentació. Col·locació de pòsters

9.15 h Inauguració

 • Albert Tort, president del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
 • Núria Cuxart, directora de programes del COIB
 • Anna Ramió, responsable de la comissió de docència del COIB

9.30 h Conferència inaugural. Què és la innovació docent?

A càrrec de Núria Serrat, doctora en Pedagogia. Professora agregada de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Directora del Grup d'Innovació docent FODIP (Formació Docent i Innovació Pedagògica)

Presenta: Mònica Negredo, docent a l'Institut Bonanova de formació professional sanitària i membre de la comissió docent del COIB.

10 h Primera taula. Presentació d’experiències d'Innovació Docent

Modera: Susana Santos-Ruiz, doctora en el programa de Ciències de la Salut. Professora de l'Escola Superior d'Infermeria del Mar. Adscrita a la UPF. Membre de la Comissió de Docència del COIB.

11 h Coffee- break

11.30 h Segona taula. Presentació d’experiències d'innovació docent

Modera: Carme Vila, professora de Grau en Infermeria en la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

12.30 h Taula rodona – Cloenda. Innovació: Moda o realitat?

 • Marian Chavarria, infermera i pedagoga. Postgrau en Direcció de centres educatius.
 • Guadalupe Sánchez, doctora en Educació i Societat. Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional. Adscrita UAB.
 • Elisabeth Rosell, professora a l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus. Adscrita a UPF. i docent al Col·legi Sagrada Família de Sant Andreu.
 • Participació d’estudiants de Grau d’Infermeria.

14 h Conclusions i premis. 

Bases per la presentació de treballs i accés a premis

Aquesta Jornada inclou un espai per a la presentació d’experiències d’Innovació Docent en format de comunicacions orals. Poden ser tant experiències portades a la pràctica, com treballs de recerca desenvolupats en l’àmbit formatiu. No s’acceptaran revisions bibliogràfiques, ni protocols d’investigació.

Els temes dels treballs presentats a la jornada són de lliure elecció, però hauran d’estar vinculats a qualsevol àmbit formatiu de la professió infermera tant en l’àmbit assistencial (programes sobre professionals o pacients) com en l’acadèmic i/o universitari.

Aquells treballs no acceptats en format comunicació, podran ser presentats en format pòster a decisió del Comitè Científic.

Tots els treballs presentats optaran a premi, la dotació dels premis per a cada modalitat que es contemplen són:

Modalitat Premi
Primer premi modalitat oral Diploma acreditatiu i 350€
Segon premi modalitat oral Diploma acreditatiu i 250€
Premi pòster Diploma acreditatiu i 100€

 

Presentació i terminis d’enviament dels treballs:

Els treballs s’hauran d’enviar en format Word segons normativa adjunta a la següent adreça: ldomenech@coib.cat

El període de presentació dels treballs és del 20 d’octubre al 19 de novembre de 2018.

Procés de selecció i avaluació:

Els treballs seran avaluats per un Comitè Científic  format per infermers/es de diferents centres formatius del territori. El termini de resposta d’acceptació dels treballs a la jornada finalitzarà el 22 de desembre de 2018.

La comunicació de la resolució dels premis i el seu lliurament es durà a terme durant les Jornades. El titular del premi serà la persona  que consti com a primer autor.

Observacions:

Cap membre del Comitè Científic o Comitè Organitzador, podrà optar als premis.

La presentació de treballs a la Jornada i l’accés a premis implica l’acceptació total de les bases.

Normativa de presentació

En el moment de l’enviament de la comunicació algun dels autors haurà d’estar inscrit a la jornada.

El primer signant haurà de ser infermer, encara que l’equip sigui interprofessional.

Donat que l’avaluació dels treballs és anònima, les dades personals dels autors no hauran d’aparèixer en el text del resum, ni tampoc el nom del centre on s’ha dut a terme la formació (si ho adjunten podrien quedar exclosos). Per aquest motiu, s’hauran d’adjuntar dos arxius en format Word seguint les següents indicacions:

Aspectes de forma de tots dos arxius:

 • Text Calibri, Arial o Times New Roman.
 • Lletra 12
 • Espaiat 1,5
 • Marges 2,5 cm.
 • Els nom de l’arxiu haurà de ser:
 • Nom i cognom de la persona responsable i número d’arxiu.
 • Exemple: martamartinezarxiu1; martamartinezarxiu2.

Aspectes de contingut:
Arxiu 1

 • Títol del treball.
 • Autors amb correu electrònic de contacte, DNI, Professió, càrrec  i lloc de treball.
 • Indicació d’autor responsable /persona de contacte.

Contingut Arxiu 2:

 • Títol del treball, paraules clau (màxim 5), introducció, objectius, metodologia, desenvolupament (o resultats i discussió) i conclusions.
 • Bibliografia seguint normativa Vancouver o APA.
 • Extensió màxima: 1000 paraules (sense bibliografia).
 • No s’inclouran ni taules, ni gràfics.
 • Idioma: català o castellà.

S’avaluarà favorablement el compliment de la normativa, la justificació del treball,  la descripció de la població i metodologia emprada, la presència de resultats contrastats (no són obligatoris per a presentar treballs), limitacions de la proposta, l’aplicabilitat i originalitat de la innovació.

Els treballs acceptats seran presentats en format de comunicació oral de 8 minuts.

Aquells treballs que el Comitè decideixi que es poden presentar en format pòster hauran de seguir les recomanacions que es donen a continuació:

Normativa per a presentació dels pòsters una vegada acceptats els treballs per part del Comitè Científic:

 • Mides: 120 cm. (llarg) x 90 cm (ample).
 • Estructura: introducció, objectius, desenvolupament (o resultats i discussió), conclusions.
 • Bibliografia normativa Vancouver o APA.

El pòster serà ubicat en l’espai que es disposarà per a tal efecte pels autors el dia i hora establerts en el programa de les Jornades. En finalitzar les Jornades, el responsable de retirar el pòster serà l'autor/a. El pòster haurà de romandre col·locat durant tota la jornada. Els autors es comprometen a defensar aquest pòster en les Jornades.