dimecres 18 d’octubre 2023

  de 17 a 19 h

  COIB. C/ Pujades, 350, 3ª planta
  22
  66

  Justificació
  La realitat assistencial amb la seva complexitat sovint no contempla l'impacte de la mort sobre els seus professionals. L'existència de canvis i innovacions cada vegada més ràpids, amb objectius divergents i moltes vegades contradictoris quan s'atenen situacions al final de la vida, pot no contemplar l'impacte que aquestes situacions comporten per la mateixa persona que la viu, el seu entorn significatiu i menys per l'equip d'atenció.

  Les infermeres, per les característiques dels nostres llocs de treball, sovint estem més exposades a tota classe de reaccions emocionals i d'impacte davant la mort de les persones que atenem no sempre ben preparades i ben acompanyades.

  S'ha fet èmfasi en la formació en cures pal·liatives, i en la nova llei de l'eutanàsia, però les infermeres generalistes, en qualsevol dels seus àmbits d'actuació, no tenen el suport o la preparació necessària com es pot trobar en equips específics d'atenció.

  Un dels dols no autoritzats, és a dir que no utilitza els canals normals d'expressió i de suport social, és el de la mort dels pacients que assistim. Donar espai en grup per compartir emocions i experiències pot ajudar a integrar aprenentatges i poder acompanyar futures situacions de final de vida amb més llibertat.

  La necessitat s'ha detectat en els diferents tallers d'acompanyament al final de la vida i la bibliografia al voltant del patiment (fatiga de la compassió) i del cremament professional (burnout).

  Objectiu general

  • Integrar i elaborar el mateix camí de la pèrdua i el dol de situacions viscudes en l'entorn laboral.

  Objectius específics

  • Reconèixer i gestionar els sentiments i emocions que provoca el tenir cura en situacions de mort.
  • Identificar situacions complexes al voltant de la mort viscuda en l'entorn professional.
  • Viure l'experiència d'un grup de suport.

  Continguts

  • Els diferents tipus de dol.
  • Experiències professionals en la cura a persones en situació de final de vida.
  • L'impacte psicosocial de la infermera en l'atenció a situacions de final de vida.

  Metodologia

  • Grup de suport. Sessions grupals de suport, per part de dues infermeres facilitadores

  Adreçat a: infermeres

  Cronograma cicle sencer de 9 sessions:

  Sessió mensual els dimecres de 17 a 19 h.

  18 d'octubre, 15 de novembre, 13 de desembre del 2023, 17 gener, 14 febrer, 20 març, 17 abril, 15 maig i 19 de juny de 2024.

  Facilitadores: Núria Gorchs Font, infermera; Montse Faro Basco, infermera i antropòloga

  Col·laboradores: Olga Bosch Rosa, infermera i psicòloga; Judit Pons Baños, infermera.