Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dilluns 18 de setembre 2023  fins el  dijous 18 de juliol 2024
il·limitades

online

1680 € (30% dte de 2400)

Metodologia

El títol de Màster que es presenta es realitzarà en línia per mitjà d'una aula virtual basada en la plataforma Moodle, destinada de manera específica a el curs. En aquesta modalitat l'estudiant haurà de resoldre les diverses proves avaluadores, casos pràctics i simulacions de situacions reals, així com participar en fòrums de debat a través de la plataforma virtual de l'Aula Virtual DAE-Paradigma. Els casos clínics estan preparats experts i els seus continguts gràfics, esquemàtics i eminentment pràctics permeten als estudiants acostar-se de manera simulada a la realitat assistencial. Així mateix, també cal destacar el sistema interactiu d'aprenentatge basat en algoritmes per a la presa de decisions sobre les situacions clíniques plantejades.
L'avaluació de el curs es realitzarà a través dels diversos exàmens parcials sobre cadascuna de les assignatures que componen l'activitat formativa, així com per l'avaluació contínua, la participació en les activitats programades i la realització de les tasques proposades.
Per tant, els recursos que estaran a disposició dels estudiants seran:

  • Guia docent de el curs amb informació relativa als continguts temàtics, la metodologia d'impartició i les pautes d'utilització de l'Aula Virtual.
  • Continguts de les Unitats Temàtiques en format descarregable per part dels estudiants.
  • Vídeos explicatius.
  • Casos pràctics.
  • Test d'avaluació contínua i final.
  • Recursos didàctics complementaris (articles i altres lectures recomanades, bibliografia addicional, enllaços a altres recursos, etc.
  • Informe de qualificacions per al seguiment i avaluació contínua de l'procés d'aprenentatge per part de l'estudiant.