Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dilluns 04 de desembre 2023  fins el  dissabte 04 de maig 2024
il·limitades

online

896 € preu col·legiades (dte 30% 1280€)

Descripció

Els coneixements que aporta aquesta formació poden resultar també de gran utilitat no només per a aquells que ja treballen o volen treballar en l'àrea de la urgències, sinó per a aquells altres professionals de la Infermeria que treballen en altres serveis d'atenció a la comunitat com a l'atenció Primària o Especialitzada, hospitalització a domicili i altres serveis d'ajuda domiciliària, centres residencials geriàtrics o d'atenció a persones amb discapacitats, etc., etc ... així com altres llocs on pugui ser necessària l'atenció urgent.
És evident que l'acompliment professional realitzat per les infermeres i infermers en tots aquests àmbits requereix d'una formació molt concreta per poder aconseguir l'aplicació ràpida i eficaç de les cures que es requereixin en situacions d'urgències o emergències, qüestió que es pretén aconseguir amb aquests estudis.

Metodologia

El títol d'Expert que es presenta es realitzarà on-line per mitjà d'una aula virtual basada en la plataforma Moodle, destinada de manera específica a el curs. En aquesta modalitat l'estudiant haurà de resoldre les diverses proves avaluadores, casos pràctics i simulacions de situacions reals, així com participar en fòrums de debat a través de la plataforma virtual de l'Aula Virtual DAE-Paradigma. Els casos clínics estan preparats experts i els seus continguts gràfics, esquemàtics i eminentment pràctics permeten als estudiants acostar-se de manera simulada a la realitat assistencial. Així mateix, també cal destacar el sistema interactiu d'aprenentatge basat en algoritmes per a la presa de decisions sobre les situacions clíniques plantejades.
L'avaluació de el curs es realitzarà a través dels diversos exàmens parcials sobre cadascuna de les assignatures que componen l'activitat formativa, així com per l'avaluació contínua, la participació en les activitats programades i la realització de les tasques proposades.
Per tant, els recursos que estaran a disposició dels estudiants seran:
Guia docent de el curs amb informació relativa als continguts temàtics, la metodologia d'impartició i les pautes d'utilització de l'Aula Virtual.
Continguts de les Unitats Temàtiques en format descarregable per part dels estudiants.
Vídeos explicatius.
Casos pràctics.
Test d'avaluació contínua i final.
Recursos didàctics complementaris (articles i altres lectures recomanades, bibliografia addicional, enllaços a altres recursos, etc.
Informe de qualificacions per al seguiment i avaluació contínua de l'procés d'aprenentatge per part de l'estudiant.