Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dilluns 18 de setembre 2023  fins el  diumenge 18 de febrer 2024
il·limitades

online

896€ preu col·legiades (dte 30% aplicat)

Descripció

El present curs d'Expert aprofundeix en l'àrea d'especialització de la infermeria vinculada a les úlceres i les ferides cròniques. Està orientat a obtenir un coneixement profund i clar sobre aquestes matèries en tots els seus vessants des d'un punt de vista infermer.
Es tractaran, entre altres, els següents aspectes:

  • la prevenció
  • l'abordatge
  • les alternatives terapèutiques de cura
  • les situacions especials
  • la qualitat
  • la seguretat de l'pacient
  • els aspectes ètics i legals
  • la formació de pacients i cuidadors
  • les possibilitats d'investigació
Comentaris

Per accedir a tota la informació i per inscriure't clica aquí

Metodologia

El títol d'Expert que es presenta es realitzarà on-line per mitjà d'una aula virtual basada en la plataforma Moodle, destinada de manera específica a el curs. En aquesta modalitat l'estudiant haurà de resoldre les diverses proves avaluadores, casos pràctics i simulacions de situacions reals, així com participar en fòrums de debat a través de la plataforma virtual de l'Aula Virtual DAE-Paradigma. Els casos clínics estan preparats experts i els seus continguts gràfics, esquemàtics i eminentment pràctics permeten als estudiants acostar-se de manera simulada a la realitat assistencial. Així mateix, també cal destacar el sistema interactiu d'aprenentatge basat en algoritmes per a la presa de decisions sobre les situacions clíniques plantejades.
L'avaluació de el curs es realitzarà a través dels diversos exàmens parcials sobre cadascuna de les assignatures que componen l'activitat formativa, així com per l'avaluació contínua, la participació en les activitats programades i la realització de les tasques proposades.
Per tant, els recursos que estaran a disposició dels estudiants seran:
Guia docent de el curs amb informació relativa als continguts temàtics, la metodologia d'impartició i les pautes d'utilització de l'Aula Virtual.
Continguts de les Unitats Temàtiques en format descarregable per part dels estudiants.
Vídeos explicatius.
Casos pràctics.
Test d'avaluació contínua i final.
Recursos didàctics complementaris (articles i altres lectures recomanades, bibliografia addicional, enllaços a altres recursos, etc.
Informe de qualificacions per al seguiment i avaluació contínua de l'procés d'aprenentatge per part de l'estudiant.