Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dilluns 11 de setembre 2023  fins el  diumenge 11 de febrer 2024
il·limitades

online

col·legiades 896,00€ (30%1280,00€)

Descripció

El professional d'Infermeria necessita coneixements sobre hàbits alimentaris, estat nutricional, necessitats de l'individu sa i malalt i de la comunitat, entre d'altres matèries.
Amb quin objectiu? Oferir una ajuda nutricional eficaç destinada a mantenir l'estat de salut, prevenir patologies, millorar altres influenciables per l'alimentació i reintegrar a l'individu malalt al seu lloc en la societat amb uns hàbits alimentaris que li retornin la seva salut o l'ajudin a mantenir-la.
Per citat es proposa el present curs d'Expert per aprofundir en els coneixements científics de la nutrició per tal de fomentar hàbits saludables en matèria alimentària en pacients i comunitats als quals la infermeria presta els seus cures.

Metodologia

El títol d'Expert que es presenta es realitzarà on-line per mitjà d'una aula virtual basada en la plataforma Moodle, destinada de manera específica a el curs. En aquesta modalitat l'estudiant haurà de resoldre les diverses proves avaluadores, casos pràctics i simulacions de situacions reals, així com participar en fòrums de debat a través de la plataforma virtual de l'Aula Virtual DAE-Paradigma. Els casos clínics estan preparats experts i els seus continguts gràfics, esquemàtics i eminentment pràctics permeten als estudiants acostar-se de manera simulada a la realitat assistencial. Així mateix, també cal destacar el sistema interactiu d'aprenentatge basat en algoritmes per a la presa de decisions sobre les situacions clíniques plantejades.
L'avaluació de el curs es realitzarà a través dels diversos exàmens parcials sobre cadascuna de les assignatures que componen l'activitat formativa, així com per l'avaluació contínua, la participació en les activitats programades i la realització de les tasques proposades.
Per tant, els recursos que estaran a disposició dels estudiants seran:
Guia docent de el curs amb informació relativa als continguts temàtics, la metodologia d'impartició i les pautes d'utilització de l'Aula Virtual.
Continguts de les Unitats Temàtiques en format descarregable per part dels estudiants.
Vídeos explicatius.
Casos pràctics.
Test d'avaluació contínua i final.
Recursos didàctics complementaris (articles i altres lectures recomanades, bibliografia addicional, enllaços a altres recursos, etc.
Informe de qualificacions per al seguiment i avaluació contínua de l'procés d'aprenentatge per part de l'estudiant.