FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció oberta
  Període d'inscripció:
  del  divendres 04 de setembre 2020
  fins el  diumenge 28 de febrer 2021
  del  dilluns 01 de març 2021  fins el  dissabte 13 de març 2021

  online

  400 €

  Contingut

  Condicions d'una bona pregunta d'investigació per un meta-anàlisi. - Introducció als assaigs clínics: concepte i característiques. - Introducció a les revisions sistemàtiques i meta-anàlisi. - Disseny i procés d'una recerca sistemàtica. - Valoració qualitativa d'un assaig clínic. - Selecció d'estudis i extracció de dades. - Introducció a mètodes estadístics per al meta-anàlisi d'assajos clínics. - Interpretació dels resultats d'un meta-anàlisi. - Investigació de la variabilitat dels assaigs clínics. - Introducció a el programari per la metaanàlisi. - Nocions sobre com escriure una revisió sistemàtica i / o meta-anàlisi. - Disseny de protocols de revisions sistemàtiques.

  Metodologia

  El curs tindrà un caràcter eminentment pràctic, i serà impartit per investigadors amb experiència en la realització de revisions sistemàtiques i meta-anàlisi en les diferents disciplines de ciències de la salut. Les sessions es realitzaran de manera telepresencial mitjançant videoconferència en línia sincrònica des del domicili de l'alumne.
  Criteriosdeevaluación: Per superar el curs serà necessària l'assistència a a l'almenys el 90% de les sessions.

  Adreçat a

  Professionals / investigadors en ciències de la salut (metges, infermeres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, llicenciats en CC de l'esport i l'activitat física, psicòlegs, professionals de la salut pública, etc.) que estiguin interessats a realitzar i publicar revisions sistemàtiques i metaanàlisi. Els participants hauran de tenir coneixements bàsics d'epidemiologia i estadística i ser capaços de llegir textos biomèdics en anglès