FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  divendres 22 de gener 2021  fins el  divendres 31 de desembre 2021
  il·limitades

  online

  subvencionat CatSalut

  Descripció

  Des del CatSalut s’ha habilitat i subvencionat la formació sobre el “Maneig del malalt semicrític i crític per la Covid-19” (nivell usuari/ària) amb l’objectiu de desenvolupar i promoure una pràctica assistencial segura en el pacient COVID-19, basada en la millor evidència disponible, mitjançant l'adquisició dels fonaments clínics sobre la COVID-19 i posterior millora de competències dels/de les professionals implicats/ades.

  Com sabeu, en aquests moments torna a haver un important increment de pacients per COVID-19 ingressats en els centres/entitats i a les UCIs i és important disposar del major nombre de professionals preparats per fer-ne front. En aquest sentit, la formació dels/de les professionals sanitaris/àries i els seus coneixements específics sobre com abordar als/a les pacients i en concret aquells/es més greus que presenten la COVID-19 és un element crític. Donat que aquesta formació va adreçada a professionals (metges/esses, infermers/es) que han de tenir cura d’aquest tipus de pacient, millorar els seus coneixements pot redundar en la seguretat dels/de les professionals, dels/les pacients, així com garantir el contínuum assistencial.

  Per aquest motiu, creiem que és metges/esses i infermers/es (incloent a residents) que per les circumstàncies de la pandèmia:

  • Tindran contacte directe en el maneig de pacients crítics i semi crítics per covid.
  • S'incorporen a una unitat de cures intensives en la que participaran en el procés assistencial del/de la pacient i requereixen ampliar els seus coneixements en malalts crítics i semicrítics covid.
  Contingut

  Per accedir al programa del curs clica aquí

  Comentaris

  Pels que vulguin inscriure’s de forma totalment gratuïta, recomanem que parlin amb el departament de Formació/RRHH de la seva Entitat i/o que ens facin arribar un correu a la Gerència de Professionals del Servei Català de la Salut (gp.talent@catsalut.cat) amb el següent contingut:

  Tema: “Maneig del malalt semicrític i crític per la Covid-19”.

  Nom:

  Cognoms:

  Correu electrònic:

  Professió: (metge/essa o infermer/a)

  Entitat/organització en la que treballes:

  Per a qualsevol dubte o aclariment contactant amb la Nina Sastre gp.talent@catsalut.cat

  Adreçat a

  Metges/esses i infermers/es (incloent a residents)