FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dilluns 14 de setembre 2020  fins el  diumenge 20 de juny 2021
  il·limitades

  online

  545 €

  Descripció

  Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort prematura a nivell mundial i la principal causa d'invalidesa i de disminució en la qualitat de vida, amb un gran impacte en la despesa sanitària com a conseqüència de el desenvolupament de la tecnologia sanitària i l'increment de la complexitat de les intervencions sanitàries i sociosanitàries, el que requereix un alt grau de formació i especialització dels professionals sanitaris. En aquest context, les infermeres de l'àrea cardiovascular han de tenir una formació actualitzada en coneixements científics, tecnològics i models de pràctica clínica que els permeti adquirir les competències necessàries per aplicar una cura infermer integral, multidisciplinari, coordinat i centrada en la persona, que abasti des de la promoció i prevenció de la salut cardiovascular fins a l'aplicació de cures específiques en nivells d'atenció de major complexitat, amb detecció precoç i actuació òptima davant reals o potencials alteracions cardiovasculars.

  Les competències es defineixen com les característiques individuals (coneixements, habilitats i actituds) que permeten a una persona exercir la seva activitat de forma autònoma, perfeccionar permanentment la seva pràctica i adaptar-se a un entorn en constant evolució. L'adquisició dels coneixements, habilitats i actituds s'efectua en el marc d'una formació amb una durada mínima determinada i amb un contingut específic de la professió que li permeti prendre decisions correctes i, fins i tot, d'introduir canvis en l'àmbit professional.

  Comentaris

  Per accedir a tota la informació del curs clica aquí