FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dilluns 13 de juliol 2020  fins el  dilluns 14 de setembre 2020

  online

  Normal: 60 euros
  Reduïda: 55 euros
  Usuaris Index: 52 euros

  Objectius

  Conèixer les característiques dels grups focals com a tècnica d'investigació qualitativa.
  Identificar les utilitats dels grups focals per a l'avaluació de programes i intervencions en salut.
  Conèixer pas a pas com es realitza un grup focal.
  Conèixer l'estratègia d'anàlisi de les dades per a la presa de decisions.

  Contingut

  Unitat didàctica 1. Característiques i utilitats dels grups focals
  Antecedents Històrics. Característiques dels grups focals com a tècnica grupal de recol·lecció d'informació. Els grups focals en l'avaluació de programes i intervencions en salut.
  Unitat didàctica 2. Estratègia i condicions operatives
  Planificació de la tècnica. Preparació: composició de el grup, nombre de participants. El contacte. El local. Inici i conducció de la reunió.
  Unitat didàctica 3. Procés d'anàlisi i interpretació de les dades
  Preparació de les dades. Organització temàtica. Explicació dels resultats.

  Comentaris

  Per més informació clica aquí