dimarts 28 de novembre 2017

El COIB endega una nova línia de treball adreçada a definir i reconèixer el desenvolupament professional de les infermeres i infermers que es dediquen a l’àmbit de gestió de la imatge corporal, entenent que les seves intervencions van mes enllà de l’actuació merament física, i que acompanyen a la persona  per ajudar-la a acceptar la seva imatge o bé per millorar-la.

En aquesta jornada es donarà a conèixer el document que s’ha elaborat i que defineix aquest perfil professional de la infermera, a fi de consensuar amb els assistents el seu contingut.
 
Juntament amb aquest document, es presentarà la proposta del sistema d’acreditació, encaminat  a  avalar i garantir els coneixements  en la gestió de la imatge corporal aconseguits per les infermeres,  amb la finalitat de  permetre  l’obtenció d’un Diploma d’Acreditació i Capacitació DAC.

El Col·legi té previst dins del seu pla de formació, dissenyar nous cursos que donin suport   a  les infermeres  per capacitar-les en aquest àmbit d’actuació.

Tot aquest procés forma part d’una estratègia que ha de culminar més endavant en un procés d’autoregulació professional impulsat des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya.

Intervenen:

  • Núria Cuxart, directora de programes del COIB
  • Isabel Pera, assessoria professional del COIB
  • Núria Sáez, assessoria professional del COIB