Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dilluns 11 de juliol 2022  fins el  dimecres 11 de gener 2023
  il·limitades

  online

  960 €

  Descripció

  La capacitat de lideratge és fonamental per influir en un grup i per aconseguir arribar a les metes establertes prèviament. Dins el sistema sanitari, les infermeres constitueixen el recurs humà i de professionals de salut més nombrós relacionat amb la cura allà on es dispensi: hospitals generals i serveis especialitzats, centres de salut, domicilis, escoles, empreses i centres de treball, etc. Per prestar cures hem de col·laborar i treballar amb altres professionals i ocupar-nos també de la gestió de la cura que oferim.

  El paper o responsabilitat de les infermeres gestores en Infermeria ha consistit en planificar, organitzar, dirigir i controlar els recursos financers, humans i materials, amb la intenció de donar suport a el personal que atorga cures i complir eficaçment els objectius de les institucions. Ningú dubta que la contribució de la infermera en la gestió sigui necessària per a assegurar serveis de salut humanitzats i de qualitat, en un context d'utilització òptima dels recursos disponibles.

  "Com a professionals de la salut hem de proposar estratègies que donin resposta a les demandes socials de millora de la qualitat de el sistema de salut, promovent i liderant accions de gestió que atenguin les necessitats de salut i de cura dels usuaris"

  Objectius

  Descriure com gestionar el talent de les persones en les organitzacions sanitàries.
  Explicar els diferents enfocaments i procediments dirigits a millorar la qualitat assistencial, identificant actuacions de millora amb repercussió en el sistema sanitari i l'atenció als pacients.
  Definir els fonaments metodològics avançats de la recerca clínica i els elements clau en la investigació.
  Identificar i aplicar els principis generals de la Pràctica Clínica Basada en l'Evidència (PBE).
  Descriure diversos mètodes i eines de gestió de la qualitat per a la seva aplicació en la pràctica diària com a element de millora contínua.

  Objectius específics de l'expert en lideratge i gestió

  Mòdul 1. El lideratge i direcció en la gestió de les cures

    Mòdul 2. La gestió de persones en els serveis de salut

  Mòdul 3. La gestió de la qualitat i seguretat de l'pacient

  Mòdul 4. La gestió de la informació i comunicació

  Mòdul 5. La gestió del coneixement

  Comentaris

  Per accedir a tota la informació del curs i per inscriure't clica aquí