Inscripció oberta
  Període d'inscripció:
  del  dimecres 27 de juliol 2022
  fins el  dijous 20 d’octubre 2022
  del  dilluns 24 d’octubre 2022  fins el  divendres 24 de març 2023
  il·limitades

  online

  960 €

  Descripció

  Amb aquest programa d'Expert en Cures en Pacients Crònics de 900 hores lectives i 36 crèdits ECTS aconseguiràs posar a el dia teves competències en l'ús de l'pacient crònic gràcies als continguts més actuals i a la millor tutorització i seguiment expert.

  El creixent nombre de persones amb malalties cròniques amb un significatiu augment de la utilització de recursos sanitaris i socials, fa necessari millorar la qualitat de la seva atenció i l'eficiència en el maneig d'aquests recursos disponibles per la seva assistència.

  Un 50% dels pacients crònics pateixen diverses malalties simultàniament i aquesta condició multiplica per 6 el cost sanitari que suposen respecte a aquells amb només una o cap malaltia crònica; i el cost destinat als pacients que tenen 5 o més malalties cròniques representa dos terços de l'total de la despesa sanitària d'algunes organitzacions sanitàries.

  En aquest sentit, destaca el paper de el personal d'infermeria prestant cures de qualitat que ajudin a reduir aquest enorme cost mantenint una adequada gestió de l'pacient.

  "Les infermeres són una eina clau en la gestió de la cronicitat, no només per la seva implicació en la cura de qualitat a l'pacient crònic, sinó per la seva visió gestora i administradora de el sistema sanitari".

  Atès que, en l'actualitat, l'atenció i el seguiment d'una bona part d'aquest tipus de pacients descansen cada vegada en major mesura sobre el professional d'infermeria, aquest ha d'estar entrenat en el seu maneig, en col·laboració amb altres professionals sanitaris.

  La cura de pacients crònics requereix una expert i actualització de coneixements contínua, degut, entre altres raons, a l'enorme variabilitat que presenten aquests pacients en problemes de salut i patologies que a més, afecten un grup molt nombrós i amb freqüència d'edat avançada, el que comporta major risc de complicacions i comorbiditats.

  Per millorar la qualitat de l'atenció a aquests pacients es fa necessari aprofundir en les característiques especials i diferents de les patologies cròniques amb signes i símptomes específics i formes d'abordar-concretes i molt diferenciades de les aplicades en el pacient amb patologia aguda. Si tens algun dubte contacta amb el nostre departament d'admissions

  A més del nostre curs d'expert universitari en la cura de pacients crònics, podràs trobar un ampli catàleg de postgraus certificats a la nostra categoria de cursos d'expert en infermeria.

  Objectius

  Els objectius generals del programa de Expert en Cures en Pacients Crònics són: Desenvolupar estratègies eficaces i validades en la gestió integral de l'pacient crònic, tenint en compte les seves peculiaritats i les del seu entorn social i comunitari. Descriure els factors a controlar en la cronicitat per tal de millorar la qualitat de vida de l'pacient crònic i els recursos que es necessiten per aconseguir-ho Implementar cures i polítiques de salut per fomentar un desenvolupament sostenible de sistema sanitari en el seu conjunt en la cura de la cronicitat.

  Els objectius específics generals de el programa Expert en Cures en Pacients Crònics són els següents:

  MÒDUL 1. (ECTS 3) Definir les principals característiques de les malalties cròniques Explicar la situació actual de cronicitat en el món desenvolupat Explicar l'impacte social, la limitació en la qualitat de vida i estat funcional Descriure els fonaments de l'atenció sociosanitària a la cronicitat Desenvolupar i implementar activitats de prevenció Explicar la importància de l'adherència a l'tractament en el pacient crònic Definir l'epidemiologia actual a la síndrome d'immunodeficiència adquirida Explicar les cures infermeres en el seguiment de l'pacient amb SIDA Establir l'enfocament crònic de determinades neoplàsies i el seu abordatge integral i multidisciplinari

  MÒDUL 2. (ECTS 9) Definir l'epidemiologia i rellevància de l'osteoporosi com a patologia crònica Establir recomanacions a l'pacient i als seus cuidadors en cas d'osteoporosi Descriure les principals causes i conseqüències de les malalties articulars cròniques Explicar els criteris diagnòstics a establir en la fibromiàlgia i possibles tractaments Explicar els factors de risc i les mesures de prevenció en les úlceres per pressió Definir els criteris diagnòstics i cures a aplicar a les malalties neurològiques. Explicar l'abordatge de l'pacient crònic amb alteracions cognitives

  MÒDUL 3. (ECTS 9) Explicar el seguiment adequat de l'pacient crònic amb hipertensió arterial Explicar el seguiment adequat de l'pacient crònic amb insuficiència cardíaca Explicar el seguiment adequat de l'pacient crònic amb cardiopatia isquèmica Descriure el maneig adequat de les úlceres vasculars Explicar les cures adequades a implementar en el pacient asmàtic Explicar el seguiment adequat de l'pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) Explicar el seguiment adequat de l'pacient amb dispnea crònica

  MÒDUL 4. (ECTS 9) Explicar el seguiment adequat de l'pacient amb malaltia celíaca Descriure les recomanacions nutricionals i d'estil de vida a aplicar en el pacient celíac Definir el seguiment adequat de l'pacient amb cirrosi hepàtica Desenvolupar cures de qualitat al pacient amb pancreatitis crònica Explicar el maneig adequat de l'pacient amb malaltia inflamatòria intestinal o síndrome d'intestí irritable Definir les mesures a adoptar en el pacient amb restrenyiment o diarrea crònica Explicar el seguiment adequat de l'pacient amb alteracions cròniques urinàries o renals

  MÒDUL 5. (ECTS 6) Establir uns objectius terapèutics adequats al pacient amb diabetis mellitus Implementar estratègies de prevenció adequades a les complicacions diabètiques Explicar la cura adequada i integral de l'pacient amb peu diabètic Detectar signes i símptomes freqüents en l'hipotiroïdisme i establir cures adequades a aquesta patologia Establir eines de seguiment en els pacients amb dislipidèmies i obesitat

  Amb l'Expert en Cures en Pacients Crònics consolidarás teves competències infermeres en la cura de l'pacient crònic gràcies a el millor equip docent i als millors continguts científics.

  Comentaris

  Per accedir a tota la informació i per inscriure't clica aquí