Notícies del Col·legi

La Mireia Guillamet és infermera de l’Equip d’Atenció Primària La Roca del Vallès al Centre Penitenciari Quatre Camins. La Covid-19 ha paralitzat també el dia a dia a les presons. En l’inici de la pandèmia, les infermeres penitenciàries van haver de prioritzar l'atenció als interns infectats per davant de la salut comunitària. Malgrat les dificultats, afirma que ho ha viscut com un aprenentatge.

Notícies del Col·legi

La infermera Cristina González és coordinadora d’Infermeria al Programa Control d’Infeccions Servei d’Epidemiologia i Avaluació del Parc Salut Mar. En aquesta entrevista, explica quins han estat els aprenentatges i els reptes que ha viscut com a infermera de control d’infeccions en la gestió de la pandèmia.

Notícies del Col·legi

Estrella Martínez és la nova degana de la institució i Núria Fabrellas n’és la nova consellera tresorera, en representació del COIB

Notícies del Col·legi

Un article publicat a la revista ‘Formación Médica Continuada en Atención Primaria’, signat en primer lloc per Sofía Berlanga, reclama canvis que permetin que els professionals sanitaris que treballen al primer nivell assistencial s’orientin més a la comunitat, a la prevenció i a la promoció de la salut

Notícies del Col·legi

Es tracta d’un ajut directe per als professionals que han treballat en residències entre l’1 de març i el 31 de maig de 2020

Notícies del Col·legi

S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2019, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici del 2020.