Professió

L’article "Entenent els reptes de les dones no gestants a Espanya durant el procés de la inducció de la lactància i relactació", que s’ha publicat a la revista Journal of Human Lactation, descriu els reptes que s'han trobat les dones espanyoles durant el procés d'inducció de la lactància materna i relactació

Notícies del Col·legi

Les Vocalies de Llevadores, d'Infermeria Pediàtrica, de Ciutadania i d'Infermeria Familiar i Comunitària comparteixen un recull de recursos basats en l'evidència científica sobre l’alletament matern dirigits a facilitar el coneixement de professionals de la salut, famílies i institucions sanitàries.

Notícies del Col·legi

La corporació alerta que el primer nivell assistencial està al límit i reclama més recursos i personal i, si cal, incorporar professionals dels hospitals menys saturats.

Notícies del Col·legi

Ha estat una decisió difícil, que s'ha pres per majoria simple

Notícies del Col·legi

De l’1 al 7 d'agost se celebra la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que aquest any se centra en els beneficis que té en el medi ambient.

Notícies del Col·legi

S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2019, l'informe de gestió i el pressupost per a l'exercici del 2020.