Boto prescripció infermera
Notícies del Col·legi

Davant la impugnació a l'acta d'escrutini de les eleccions del COIB presentada per la candidatura Infermeres 2020, la mesa electoral fa pública la resolució a la qüestió acordant estimar aquesta impugnació. A tal efecte queda suspesa els efectes de l'acta 14/20 d'escrutini final i suspesa, per tant, la proclamació de la candidatura guanyadora.

Professió

El 20 de març tindrà lloc el ‘Saló R. Obrim les portes als nous residents’. Una proposta del Departament de Salut que té com a principal objectiu donar a conèixer els 59 centres docents de Catalunya als aspirants a optar a una plaça de formació sanitària especialitzada en la convocatòria 2020 per tal, d’una banda, de maximitzar els impactes positius que té la docència en els centres assistencials i, per l’altra, d'afavorir la fidelització del talent especialista format a Catalunya.

Notícies del Col·legi

El conveni signat entre el Departament de Salut, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya i els col·legis d’infermeres de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona permet posar en marxa el procés d’emissió del certificat digital necessari per a que les infermeres i infermers acreditats per a la prescripció infermera accedeixin al Sistema Integrat de Recepta Electrònica del Catsalut (SIRE) i signar electrònicament la prescripció que emetin.

Professió

Centenars d’infermeres i infermers que inicien la seva etapa de residents (IIR) han d’escollir en quina unitat docent la duran a terme. Per tal de captar el talent, els diferents centres sanitaris organitzen jornades de portes obertes per poder conèixer els programes especialistes.

Notícies del Col·legi

El COIB suma una nova entitat amb la qual col·labora facilitant voluntaris/es per a diferents programes d’acompanyament. La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones afectades pel VIH sense recursos econòmics, personals ni suport familiar.

Actualitat sanitària

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha consensuat el protocol d’actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus (2019-nCoV) dirigit a professionals de la salut. Es considera que l’impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas importat és baix a Catalunya i a l’Estat. No obstant, es recomanen mesures de prevenció com la higiene de mans freqüent i tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús al tossis o esternudar.