FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Bases de dades bibliogràfiques i altres cercadors

 • BDIE. Base de dades per la recerca infermera.
 • BDlic. Base de dades especialitzada sobre Recerca Qualitativa a la salut. Actualment en construcció, pots sol·licitar informació a: indexcd@interbook.net.
 • BECYT: Biblioteca Electrònica de Ciència i Tecnologia
 • Biblioteca del Ministeri
 • BIREME. Base de dades de Ciències de la Salut a Llatinoamèrica.
 • Cinahl. Base de dades d’Infermeria (accés restringit).
 • Cochrane Collaboration. Base de dades de revisió bibliogràfica. Metaanàlisi.
 • CRD Databases
  Motor de cerca bibliogràfica que conté els següents cercadors:
   • DARE: Cercador de Resums
   • HTA: Cercador de documents sobre valoració tecnològica.
   • EED/NHS: Cercador sobre avaluació econòmica.
 • Cuidatge. Base de dades d'Infermeria i cures infermeres.
 • IBECS: Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud
 • IME: Índice médico español. Inclou bibliografia de publicacions espanyoles des de l'any 1971.
 • LILACS: Referències de revistes biomèdiques de l'àmbit llatinoamericà i caribeny. Inclou la producció científica (articles, tesis, capítols de llibres, comunicacions i ponències, informes i publicacions governamentals) publicada en els països d'aquesta regió des de 1982.
 • NCG National Guideline Clearinghouse. Cercador de guies per la pràctica clínica basades a l’evidència científica.
 • PAHO "Pan American Health Organization". Conté referències bibliogràfiques i resums del fons de la Biblioteca de la seu de l'Organització Panamericana de la Salut en Washington.
 • Pub Med. Sistema de cerca bibliogràfica que dona accés a les bases de dades de la "National Library of Medicine (NLM)". Segons dades de l'any 2006, conté més de 15 milions de referències bibliogràfiques d'articles des de l'any 1960 que provenen de 4.800 revistes internacionals de les ciències de la salut. Existeixen diferents programes d'aprenentatge i guies d'ús per millorar les nostres habilitats i facilitar les nostres cerques. - Programa d'aprenentatge elaborat per la NLM: http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmed.html - Guia d'ús que ofereix el portal "Fisterra.com:Atención primaria en la Red": http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/pubmed/060828_pubmed.pdf
 • Scirus. Cercador que indexa al voltant de 160 milions de llocs web específics del àrea científica.
 • SumSearch. Inclou altres cercadors com: DARE, PubMed, NCG.
 • TESEO: BASE DE DADES DE TESIS DOCTORALS. Recull i permet recuperar les tesis doctorals llegides i considerades aptes en les universitats espanyoles des de 1976.
 • Trip Data Base. Motor de cerca bibliogràfica
 • Wholis Sistema de Informació de la Biblioteca de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Conté publicacions de la seu de l'OMS i de les representacions regionals.