FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Hospitals de dia

Programa d'atenció domiciliària equips de suport (PADES)

 • PADES Consorci Sanitari Integral de l'Hospitalet - 93 440 75 00. Ext. 3329
 • Hospital Sant Joan de Déu Esplugues - 658 870122. Ext 71231
 • PADES Sant Feliu  - 93 685 64 23
 • PADES Cornellà - 93 477 29 81
 • PADES L'Hospitalet (Delta del Llobregat) - 93 263 26 25
 • PADES El Prat de Llobregat (Delta del Llobregat) - 93 378 82 22
 • Grup Mutuam

Equips d'avaluació integral ambulatòria (EAIA)

 • Hospital General de l'Hospitalet  - 93 440 75 00. Ext. 3960

Unitats Funcionals Interdisciplinàries sociosanitàries (UFISS)

 • Hospital General de l'Hospitalet  - 93 440 75 00. Ext. 3960
 • ICO L'Hospitalet - 93 260 73 17

Unitats de cures pal·liatives (UCP)

 • Hospital General de l'Hospitalet  - 93 440 75 00. Ext. 3960
 • Fundació Sociosanitària de Barcelona - 93 417 04 00
 • ICO L'Hospitalet - 93 260 72 92

Unitats de mitja estada polivalent (MEP)

 • Clínica Molins de Rei - 93 668 00 04. Ext. 665
 • Clínica Guadalupe - 93 470 29 70
 • Centre Sociosanitari d'Esplugues - 93 470 64 12
 • Prytanes Hospitaler. Centre Socionanitari - 93 298 80 80

Equip mixt de cures pal·liatives infantil

Recurs privat de cures pal·liatives

Recurs específic no assistencial de cures pal·liatives

 • ICO L'Hospitalet. Observatori de Fi de Vida de Catalunya. Centre col·laborador OMS - 93 260 77 36
 • ICO L'Hospitalet -  Formació i Docència - 93 260 74 60