El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) està involucrat en donar impuls al compromís que té amb les infermeres i infermers, i amb la pròpia disciplina. Una de les seves línies de treball és impulsar la difusió i el progrés del coneixement infermer.

D’aquesta manera, col·labora en potenciar l’augment de la visibilitat de la recerca infermera catalana a nivell internacional, fomentant així, les cures basades en l’evidència realitzades a les persones i la promoció professional en qualsevol dels àmbits d’actuació de les infermeres i dels infermers.

Dins aquesta línia de treball es troben els ajuts per a la publicació d'articles en accés obert en revistes indexades amb un factor d’impacte elevat.

Convocatòria 2018

 

Objectiu de la convocatòria:
Promoure la publicació d’articles en accés obert en revistes indexades amb factor d’impacte elevat.


1. Requisits dels participants
Les persones sol·licitants d’ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques d’accés obert cal que compleixin els següents requisits:

 • Ser infermera o infermer.
 • Estar al corrent de la seva col·legiació en el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
 • Ser primer autor/a de l’article.

Queden excloses les sol·licituds de les persones que:

 • Siguin membres de la Junta de Govern del COIB, o persones vinculades de manera parcial o temporal amb la Direcció de Programes, Gerència i Vocalies del COIB. 
 • Realitzin més d’una sol·licitud en la mateixa convocatòria. 

Característiques de l’article:

 • Acceptat per a publicació en una revista científica indexada al Journal Citation Reports (JCR) que estigui inclosa en el Quartil 1 o Quartil 2. Per valorar la posició de la revista en el JCR s’ha d’utilitzar la data d’acceptació de l’article i la darrera versió publicada per part de JCR.
 • La data de publicació de l’article en accés obert ha de ser durant l’any 2018. 
 • Del total d’autors/es de la publicació, el 75 % hauran de ser infermers/es.
   

2. Procediment per obtenir l’ajut:

2.1. La sol·licitud només es podrà fer quan el manuscrit hagi estat acceptat per la revista.

2.2. El/la primer/a autor/a de l’article haurà d’omplir el model de sol·licitud que inclou els següents documents:

 • Sol·licitud de l’ajut.
 • Document d’autoria.
 • PDF de l’article.
 • Factura de pagament d’accés obert.

2.3. L’enviament de la documentació es farà únicament mitjançant el correu electrònic de l’Àrea de Recerca: recerca@coib.cat
2.3. El COIB lliurarà a la interessada/t el registre d’entrada de la sol·licitud. Aquest número de registre serà la nomenclatura que s’utilitzarà per identificar cada sol·licitud de publicació (salvaguardant i protegint les dades).
2.4. L’acceptació de sol·licituds es farà per ordre de recepció. En cas de que no s’acomplexin qualsevol dels requisits dels participants, falti algun document o la signatura d’algun dels autors/es, la sol·licitud serà automàticament exclosa.
2.5. Una vegada confirmat per part del COIB que la sol·licitud acompleix la normativa de la present convocatòria, s’enviarà, un primer correu electrònic amb la confirmació de la concessió de l’ajut i posteriorment, un certificat per via postal.

3. Terminis

La convocatòria estarà oberta des del 16 d’abril de 2018. Aquest ajut finalitzarà quan s’esgoti el finançament establert de 16.000 euros.
El COIB informà en aquest mateix espai si la convocatòria segueix oberta (encara disposa de pressupost) o bé tancada (atorgat tot el finançament).

Per a resoldre qualsevol dubte sobre aquesta convocatòria, us podeu posar en contacte amb l’àrea de recerca mitjançant el correu recerca@coib.cat

Documents relacionats