Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Què es el DNI electrònic?

El DNI electrònic és una targeta d'un material plàstic (concretament policarbonat), que incorpora un xip amb informació digital i que té unes dimensions idèntiques a les del DNI tradicional. La seva grandària, per tant, coincideix amb les dimensions de la targeta de crèdit comunament utilitzades (85,60 mm d'ample X 53,98 mm d'alt).

Què es el DNI electrònic?

Incorpora un xip criptogràfic que conté la següent informació digital.

 • Un certificat electrònic per autenticar la personalitat del ciutadà
 • Un certificat electrònic per a signar electrònicament, amb la mateixa validesa jurídica que la signatura manuscrita
 • Certificat de l'Autoritat de Certificació emissora
 • Claus per a la seva utilització
 • La plantilla biomètrica de la impressió dactilar
 • La fotografia digitalitzada del ciutadà
 • La imatge digitalitzada de la signatura manuscrita
 • Dades de la filiació del ciutadà, corresponents amb el contingut personalitzat a la targeta.

El meu DNI és electrònic?

El DNI electrònic s'expedeix des del març del 2006 i des de principis del 2008 s'expedeix a tot l'estat.

Si el teu DNI es va expedir més tard de principis del 2008 segurament és un DNI electrònic. Ho podràs reconèixer perquè té un xip incorporat.

Com puc obtenir el DNIe?

El DNI electrònic el pots aconseguir a qualsevol comissaria on tramitin l'expedició de DNIs ja que, a dia d'avui, tots els DNIs expedits ja són DNIs electrònics.

La validesa del DNI electrònic no varia respecte del DNI tradicional. Ara bé, la validesa dels certificats continguts al DNI electrònic tenen un període de vigència de 30 mesos.

Puc fer servir el DNIe per fer tràmits?

Per poder fer servir el DNIe per fer gestions telemàtiquese cal activar les seves prestacions electròniques.

Per activar aquestes prestacions, a totes les comissaries hi ha disponible una màquina semblant a un caixer automàtic on simplement cal que introdueixis el teu DNI i segueixis les instruccions. Un cop finalitzat aquest procés, que dura pocs minuts, ja tindràs el teu DNIe a punt per fer gestions de forma telemàtica en l'apartat de finestreta única de la web del COIB.

Quins requisits ha de tenir el meu ordinador per poder fer servir el DNIe?

Per a la utilització del DNI electrònic és necessari comptar amb determinats elements hardware i software que ens permetran l'accés al xip de la targeta i, per tant, la utilització dels certificats continguts en ell.

Elements hardware

El DNI electrònic requereix el següent equipament físic:

 • Un ordinador personal (Intel -a partir de Pentium III o tecnologia similar).
 • Un lector de targetes intel·ligents que compleixi l'estàndard ISO-7816. Existeixen diferents implementacions, o bé integrats en el teclat, o externs (connectats via USB) o bé a través d'una interfície PCMCIA.

Per triar un lector que sigui compatible amb el DNI electrònic, verifiqui que, almenys:

 • Compleixi l'estàndard ISO 7816 (1, 2 i 3).
 • Suporta targetes asíncrones basades en protocols T = 0 (i T = 1).
 • Suporta velocitats de comunicació mínimes de 9.600 bps.
 • Suporta els estàndards: API PC / SC (Personal Computer / Smart Card), CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft), API PKCS # 11

Elements de software

Sistemes operatius

El DNI electrònic pot operar en diversos entorns:

 • Microsoft Windows ("Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8 i 10)")
 • Linux
 • Unix
Navegadors

El DNI electrònic és compatible amb els següents navegadors:

 • Microsoft Internet Explorer (versió 6.0 o superior)
 • Chrome
 • Mozilla Firefox (versió 1.5 o superior)
 • Netscape (versió 4.78 o superior)
Controladors o mòduls criptogràfics
Mòduls criptogràfics

Per poder interaccionar adequadament amb les targetes criptogràfiques en general i amb el DNI electrònic en particular, l'equip ha de tenir instal·lats unes "peces" de programari denominades mòduls criptogràfics.

 • En un entorn Microsoft Windows, l'equip ha de tenir instal·lat un servei que s'anomena "Cryptographic Service Provider" (CSP) si utilitza Mozilla Firefox, o l'Smart Card Mini-Driver si el seu navegador és Internet Explorer o Chrome.
 • En els entorns UNIX / Linux o MAC podem utilitzar el DNI electrònic a través d'un mòdul criptogràfic denominat PKCS # 11.


Tant el CSP com el PKS # 11 específic per al DNI electrònic es podran obtenir a l'adreça www.dnielectronico.es/descargas

Controlador del fabricant del lector de targetes

Per configurar correctament el lector de targetes amb els requisits exigits pel DNIe és recomanable seguir les instruccions del fabricant del dispositiu. En alguns casos, caldrà instal·lar un driver específic que varia en funció del model de lector i del sistema operatiu. La instal·lació d'aquest driver s'inicia automàticament el primer cop que connecteu el vostre lector a l'ordinador.

Controlador de Java

Actualització de Java
Per poder utilitzar determinades aplicacions, cal que tingueu la darrera versió del programari Java.

Per saber la versió de Java que teniu instal·lada a l'ordinador en el sistema operatiu Windows 7,8 i 10,  cal seguir la ruta següent:

 1. Inici> Tauler de control> Programes> Java.
 2. A la pestanya "General" cal fer clic al botó "Acerca de".

També podeu comprovar quina és la darrera versió de Java i, si us cal, actualitzar aquest programari a l'adreça web següent.

Les excepcions de seguretat a Java
A partir de la versió 7 Update 51, Java bloqueja per motius de seguretat les aplicacions que els usuaris vulguin executar si no estan incorporades a l'anomenat "Llistat d'excepcions".
Per introduir aquestes excepcions o bé si al fer servir el vostre DNIE us apareix el missatge “Application Blocked by Security Settings”, heu de realitzar el següent:

 1. Copiar l'adreça URL del lloc web que apareix en el missatge
 2. Inici> Tauler de control> Programes> Java.
 3. Accedir a la pestanya 'Seguretat' i clicar al botó 'Edit site List' o 'Editar llista de llocs web'
 4. A continuació us apareixerà una altre finestra i cal que feu clic al botó “Add” o "Afegir" i en la finestra que apareix cal que afegiu la URL copiada en el pas 1.
 5. Clicar a acceptar a totes les finestres.

 

 

 

 

 

 

Quin lector de targetes necessito?

En el mercat hi ha una gran varietat de lector de targetes compatibles amb el DNI electrònic.

El lector de targetes ha de reunir els següents requisits tècnics:

 • Que compleixi l'estàndar ISO 7816 (1, 2 y 3)
 • Que suporti targetas asíncronas basades en protocols T=0 i T=1
 • Que suporti velocitats de comunicació mínimes de 9.600 bps.
 • Que suporti els estàndars:
  • API PC/SC (Personal Computer/Smart Card)
  • CSP (Cryptographic Service Provider, Microsoft)
  • API PKCS#11.

El COIB recomana el següent lector de targetes: Approx appCRDNILB

 

Com puc comprovar que el meu DNIe funciona correctament?

El Ministerio de hacienda y administraciones públicas posa a disposició del ciutadà una pàgina web on es pot verificar el correcte funcionament del DNIe.

Aquesta pàgina web la podeu trobar a https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/IG/PlataformaDeValidacionInternet/ConCertif/validacion.aspx?p=0

 

Adreces d'interès

Podràs trobar més informació sobre el DNI electrònic en la següent pàgina: http://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

Avís

Estàs sent redirigit a la pàgina web de ...
AcceptarCancel·lar