FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona posa en marxa un servei per a les col·legiades i col·legiats que vulguin descarregar-se el certificat de correspondència del títol de la diplomatura a nivell de grau.

Per disposar d’aquest servei necessitareu:

  1. Sol·licitar cita prèvia al telèfon d’atenció col·legial 900 705 705.
  2. Disposar d’una signatura digital en format DNI electrònic o altre certificat digital en format USB.
  3. Portar el títol de la diplomatura.

El servei de descàrrega de certificats s’oferirà dintre del dia i hora sol·licitats sempre i quan es porti tot el necessari i no hi hagi incidències tècniques amb la web del Ministeri.