FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Tal com indica l’article 5.14 dels estatuts del COIB una de les seves funcions és la inscripció en els llibres de registre corresponents, del títol de graduada en Infermeria, diplomada en Infermeria o en el seu defecte el d’Ajudant Tècnic Sanitari o, en el cas dels títols d’Infermeria estrangers, la corresponent homologació per part del ministeri competent.

Documentació a aportar:
  • Títol original de diplomada d’Infermeria, Grau d’Infermeria o en el seu defecte d’Ajudant Tècnic Sanitari o títol d’homologació per aquells títols estrangers (portar sempre l'original i fotocòpia).
 

Títol d'especialista

 

Tal i com indica el Decret 256/2013, de 26 de novembre de creació del Registre de professionals sanitaris de Catalunya, el COIB té l'obligació de registrar els títols professionals especialistes i comunicar-ho a l'esmentat registre.

Documentació a aportar:

  • Títol corresponent a l'especialitat.
  • Títol original de diplomada d’Infermeria, Grau d’Infermeria o en el seu defecte d’Ajudant Tècnic Sanitari o títol d’homologació per aquells títols estrangers (portar sempre l'original i fotocòpia), en cas que no s'hagi registrat mai.

 

Adreça’t a Atenció col·legial per realitzar el registre, de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
Del 20 de març al 9 d'abril.

Qualsevol dubte, consulta al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705 o a info@coib.cat