FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
DNI electrònic

Per poder realitzar la sol·licitud d’Alta col·legial necessitaràs el DNI electrònic.

Abans de continuar comprova que tinguis el lector del DNIe connectat al teu ordinador i que el document d’identitat estigui correctament introduït al lector.

També necessitaràs:

  • Impressora
  • Escàner o càmera fotogràfica
Dades generals
NIF *
Cal adjuntar un arxiu amb l'anvers escanejat del teu DNI/NIE
Cal adjuntar un arxiu amb el revers escanejat del teu DNI/NIE
Gènere *
Camp obligatori
Lloc naixement *
País *
Província *
Població *
Camp obligatori
Dades de procedència

Complimentar aquesta secció només en el cas que vinguis d’un altre col·legi.

Alta en col·legi de procedència
Província procedència *
Camp obligatori
Dades de contacte
Direcció *
Camp obligatori
País *
Província *
Població *
Camp obligatori
Codi postal *
Camp obligatori Format incorrecte
Telèfon mòbil *
Camp obligatori Format incorrecte
Telèfon fix:
Format incorrecte
Correu electrònic *
Camp obligatori Format incorrecte
Compte corrent
Camp obligatori
Compte IBAN *
ES
Data desitjada d'entrada en vigor
Data desitjada d'entrada en vigor *
Camp obligatori
Formació
Dades professionals
Situació professional *
Camp obligatori
Descàrrega i signatura de documents

A continuació cal que facis el següent:

  • Descarregar els documents: Avís important, Declaració jurada i Protecció de dades.
  • Imprimir-los, complimentar-los i signar-los.
  • Escanejar-los.
  • I finalment adjuntar-los.
Avís important*
Descarrega't el document
Cal que adjuntis una còpia signada de l'avís important
Declaració jurada*
Descarrega't el document
Cal que adjuntis una còpia signada de la declaració jurada
Protecció de dades*
Descarrega't el document
Cal que adjuntis una còpia signada de la declaració jurada
Confirmació dades pòlissa R.C.*
Descarrega't el document
Cal que adjuntis una còpia signada del document de pòlissa de RC.
Resum

Aquest és el resum de la teva sol·licitud d’Alta per trasllat.
Si us plau, revisa que totes les dades introduïdes siguin correctes.

Dades generals
Nom:
{{fuAltaTrasllatData.Nom}}
Primer cognom:
{{fuAltaTrasllatData.Cognom1}}
Segon cognom:
{{fuAltaTrasllatData.Cognom2}}
Data naixement:
{{fuAltaTrasllatData.DataNaixement}}
NIF:
{{fuAltaTrasllatData.DNIe}}
Gènere:
{{fuAltaTrasllatData.Genere == "D"? 'Dona' : "Home"}}
Dades de naixement
País naixement:
{{MainForm.getPaisName(fuAltaTrasllatData.PaisNaixement)}}
Província naixement:
{{MainForm.getProvinciaName(fuAltaTrasllatData.ProvinciaNaixement)}}
Població naixement:
{{MainForm.getPoblacioaName(fuAltaTrasllatData.PoblacioNaixement)}}
Nacionalitats:
{{nac.Nacionalitat}}
Dades de col·legi de procedència
Data d'alta en col·legi de procedència:
{{fuAltaTrasllatData.DataProcedencia}}
Província procedència:
{{MainForm.getProvinciaTrasllatName(fuAltaTrasllatData.ProvinciaProcedencia)}}
Dades de contacte
Direcció:
{{fuAltaTrasllatData.Direccio}}
País:
{{MainForm.getPaisName(fuAltaTrasllatData.PaisResidencia)}}
Província:
{{MainForm.getProvinciaName(fuAltaTrasllatData.ProvinciaResidencia)}}
Població:
{{MainForm.getPoblacioaName(fuAltaTrasllatData.PoblacioResidencia)}}
Codi postal:
{{fuAltaTrasllatData.CP}}
Telèfon mòbil:
{{fuAltaTrasllatData.TelefonMobil}}
Telèfon fix:
{{fuAltaTrasllatData.TelefonFix}}
Correu electrònic:
{{fuAltaTrasllatData.email}}
Dades de bancàries
Núm. compte:
{{fuAltaTrasllatData.DC_IBAN}}
{{fuAltaTrasllatData.IBAN1}}
{{fuAltaTrasllatData.IBAN2}}
{{fuAltaTrasllatData.IBAN3}}
{{fuAltaTrasllatData.IBAN4}}
{{fuAltaTrasllatData.IBAN5}}
Data d'entrada en vigor
Data desitjada d'entrada
en vigor:
{{fuAltaTrasllatData.DataSolicitut}}
Documents adjunts
DNI:
{{fuAltaTrasllatData.dniFile.name}}
{{fuAltaTrasllatData.dniFileRevers.name}}
Avís important:
{{fuAltaTrasllatData.AvisImportant.name}}
Declaració jurada:
{{fuAltaTrasllatData.Declaracio.name}}
Proteccio de dades:
{{fuAltaTrasllatData.ProteccioDades.name}}
Pòlissa R.C.:
{{fuAltaTrasllatData.PolissaRC.name}}
Formació
Títols:
Títol Via d'accés Data finalització
{{MainForm.getTitolName(titulacio.Titol)}} {{MainForm.getViaAccesTitolName(titulacio.ViaAcces)}} {{titulacio.DataFi}}
Especialitats:
Especialitat Via d'accés Data finalització
{{MainForm.getEspecialitatName(especialitat.Especialitat)}} {{MainForm.getViaAccesName(especialitat.ViaAcces)}} {{especialitat.DataFi}}
Dades professionals
Situació laboral:
Activa
Aturada
Jubilada
Centres de treball:
Àmbit Centre Data inici
{{MainForm.getAmbitName(centre.Ambit)}} {{centre.Centre}} {{centre.DataInici}}
Vols afegir algun comentari?
Dades pagament
Quota d'alta
0.00 €
Quota semestral
{{(MainForm.$scope.Quota.QuotaVariable).toFixed(2)}} €
{{MainForm.$scope.Quota.LlegendaQuotaVariable}}
Total a abonar
{{(MainForm.$scope.Quota.QuotaVariable).toFixed(2)}} €
Per continuar efectua el pagament

En clicar en el botó 'Efectuar el pagament' et redirigirem a la passarel·la bancària que s’obrirà en una nova pestanya del teu navegador.

Iniciant procés de pagament...

El procés de pagament s’ha completat correctament.

En breu rebràs un correu de confirmació de recepció de la teva sol·licitud amb un enllaç que et permetrà conèixer en tot moment l’estat de tramitació de la teva sol·licitud.

La teva alta no ha estat cursada.

S'ha produït un error rebent la sol·licitud. Si us plau torna-ho a provar.
Si el problema persisteix posa't en contacte amb nosaltres a través del telèfon d'atenció col·legial: 900 705 705