FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

La pòlissa cobreix les sancions i multes imposades a les col·legiades/ts?

No. La pòlissa no cobreix les sancions i multes imposades a les col·legiades/ts per les Autoritats Judicials o Administratives, així com tampoc les conseqüències del seu impagament.

La pòlissa cobreix la prestació de fiances judicials?

Sí. La pòlissa cobreix la imposició de fiances judicials en garantia de la responsabilitat civil o per aconseguir la seva llibertat provisional en un procediment penal derivat d’un sinistre emparat per la pòlissa.

Són importants els terminis judicials?

Els terminis als processos judicials són improrrogables. Les citacions i comunicacions que es reben dels jutjats estan subjectes a terminis molt estrictes, bé perquè en un determinat termini s’ha de donar resposta o bé perquè s’assenyala un determinat dia per a la pràctica de les actuacions per les quals s’ha estat citat. Per aquesta raó és molt important no deixar passar un sol dia sense contactar amb el COIB una vegada s’ha rebut una notificació judicial.

Què succeeix si m’oblido i se’m passa un termini judicial?

Pot comportar bé una pèrdua d’oportunitat d’exercir un dret i, per tant, consentir una situació o conformar-se tàcitament o, bé que siguem requerits pel jutjat o localitzats per la policia judicial.