Notícies del Col·legi

El Departament respon així a les nombroses peticions que han rebut. També han activat un formulari d’inscripció per a infermeres en actiu que no es van poder apuntar en la primera i la segona crida i un altre per poder-se donar de baixa. Les infermeres jubilades que participin en la campanya han d'estar col·legiades.

Notícies del Col·legi

S'exposarà i s'aprovarà, si s'escau, la memòria de les activitats i de l'estat de comptes i la liquidació de l'exercici de l'any 2020, i el pressupost per a l'exercici 2021

Notícies del Col·legi

En la celebració del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, el 28 de febrer, destaquem el paper de les infermeres en les cures integrals en els infants, famílies i entorn afectats per una d'aquestes malalties, l’epidermòlisi ampul·lar o bullosa, també coneguda com a 'pell de papallona'

Notícies del Col·legi

La corporació explica a les patronals Associació Catalana d’Entitats de Salut, La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya el procés pel qual les infermeres que treballen en centres del sistema públic integren dins del SIRE les seves indicacions de productes sanitaris i medicaments

Notícies del Col·legi

42 proveïdors de la xarxa pública ja han signat contractes amb el COIB per tramitar les sol·licituds de les targetes digitals que han de permetre integrar les prescripcions de les infermeres al sistema integrat de recepta electrònica

Notícies del Col·legi

El Col·legi activa un formulari perquè s'hi puguin inscriure les infermeres que treballen al sector privat que vulguin vacunar-se contra la covid-19 i posa a disposició del Departament de Salut les dades perquè puguin organitzar l'operativa de vacunació