Notícies del Col·legi

La infermera de l’Hospital Clínic i professora de la Universitat de Barcelona, membre de la Comissió Deontològica del COIB, parla sobre el codi d’ètica de la professió, que s’ha recollit en una exposició il·lustrada

Notícies del Col·legi

La recent imputació de la directora general de Salut Pública del Govern Balear debilita la capacitat de les institucions per preservar la salut de tots

Notícies del Col·legi

El Departament de Salut ha activat un nou formulari per a infermeres en actiu i un per a infermeres jubilades que vulguin participar en la campanya de vacunació massiva contra la covid-19 durant els mesos d’estiu

Notícies del Col·legi

La infermera de l’Agència de Salut Pública de Barcelona parla sobre un estudi que està fent aquesta institució per conèixer el grau de reticència de les infermeres davant la vacunació contra la covid-19

Notícies del Col·legi

Aquests criteris actualitzen els que es van publicar al 2009, quan es van convocar les proves objectives referents a totes les especialitats infermeres, excepte Infermeria Familiar i Comunitària i Infermeria en Cures Medicoquirúrgiques, que encara estan pendents de data de convocatòria

Notícies del Col·legi

La Comissió mixta formada per la coordinació del màster i la Comissió de Tecnologia, Transformació Digital i Innovació del COIB ha concedit els ajuts a Sergio García i Jéssica López