Boto prescripció infermera
Notícies del Col·legi

Seguint amb el procés de la convocatòria d’eleccions al COIB, que es duran a terme el 24 de febrer, la Mesa Electoral ha proclamat tres candidatures. Les col·legiades i els col·legiats que volen exercir el seu dret a vot per correu i que ja han fet la sol·licitud, a partir de demà començaran a rebre per correu certificat la documentació per emetre el vot.

Notícies del Col·legi

L’horari d’obertura del col·legi electoral a les properes eleccions a la Junta de Govern del COIB convocades el dia 24 de febrer, serà de 9 a 22 hores a l'auditori del Col·legi (c/ Pujades, 350. Tercera planta. Barcelona). Per exercir el dret a vot, les col·legiades i els col·legiats hauran de presentar un document oficial que tingui fotografia (DNI, NIE, carnet de conduir o carnet col·legial en cas de tenir fotografia) i constar en el cens electoral.

Notícies del Col·legi

La Comissió de Dones i la Igualtat de la Intercol·legial, de la que el COIB en forma part, ha presentat l’estudi «Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur». L’estudi aprofundeix en les qüestions d’equitat de gènere dins els col·legis i també en l’exercici professional de les col·legiades.

Notícies del Col·legi

El COIB suma una nova entitat amb la qual col·labora facilitant voluntaris/es per a diferents programes d’acompanyament. La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre dedicada a crear espais d’acollida i atendre persones que pateixen exclusió social, especialment persones afectades pel VIH sense recursos econòmics, personals ni suport familiar.

Actualitat sanitària

El nou Protocol d’atenció i acompanyament al naixement a Catalunya que ha presentat el Departament es basa, especialment, en el respecte a les decisions de la dona, l’acompanyament en tot el procés (prepart, part i puerperi), la protecció tant de la seva salut com la del nadó, i a garantir també, tant com sigui possible, la desmedicalització de tot el procés.

Actualitat sanitària

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha consensuat el protocol d’actuació a Catalunya davant de casos sospitosos del nou coronavirus (2019-nCoV) dirigit a professionals de la salut. Es considera que l’impacte per a la salut pública en cas de detectar-se un cas importat és baix a Catalunya i a l’Estat. No obstant, es recomanen mesures de prevenció com la higiene de mans freqüent i tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús al tossis o esternudar.