Notícies del Col·legi

El jurat ha destacat l’impacte de la campanya elaborada pel COIB i la visibilització de la professió infermera, que “necessita més reconeixement social”

Notícies del Col·legi

Amb el nou sistema, la cotització es calcula segons la previsió dels rendiments nets anuals que s’obtenen en l’exercici de les activitats econòmiques o professionals

Notícies del Col·legi

La nova col·lecció, realitzada l’any 2021 en centres de salut del Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP) i del Grup Mutuam, reflecteix la feina de les infermeres en plena pandèmia per la covid-19 en l’àmbit de l’atenció primària, l’atenció sociosanitària i residencial.

Notícies del Col·legi

El Boletín Oficial del Estado del 28 de novembre recull la resolució per la qual es convoquen les proves teòrico-pràctiques per al reconeixement dels títols estrangers d’especialistes en Ciències de la Salut, obtinguts en estats no membres de la Unió Europea

Notícies del Col·legi

Catorze estudiants del grau d’Infermeria dels diferents centres de la demarcació de Barcelona han resultat guanyadors dels ajuts econòmics de la corporació destinats a sufragar el cost de la matrícula