Notícies del Col·legi

Les propostes es poden enviar fins al dia 13 de febrer. En la candidatura, s’hauran de fer constar el currículum, una carta de motivació per cursar el màster i, en cas de tenir una experiència laboral menor de 3 anys, l’expedient acadèmic.

Notícies del Col·legi

Les col·legiades del COIB tenen un 25 % descompte en el preu de la inscripció

Notícies del Col·legi

A través d'un posicionament emès pel Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC), la corporació demana que se solucionin el greuge a les infermeres que van aprovar l'oposició el 2018 i la disrupció assistencial que ha generat la distribució de places a l'Institut Català de la Salut (ICS)

Notícies del Col·legi

Fins al 19 de febrer es poden fer arribar candidatures sobre treballs finals de màster, que seran avaluades per un jurat expert del qual forma part el COIB

Notícies del Col·legi

El COIB, juntament amb el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, emet un manifest per posar de manifest que la situació de crisi dels professionals de la salut, i específicament de les infermeres, es troba al límit a causa a l’augment de les necessitats assistencials de les persones, famílies i comunitats en tots els àmbits d'atenció

Notícies del Col·legi

S’obre un període de vint dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació, que finalitza el 30 de gener de 2023