FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
1 de juny de 2016
  Un estudi realitzat sobre una vintena d’hospitals de la demarcació de Barcelona revela una infrautilització de les competències de les llevadores en l’àmbit hospitalari. Les llevadores hospitalàries a Barcelona estan exercint principalment a l’àmbit d’urgències i sala de parts, però fins i tot en aquests àmbits hi ha intervencions que les estan desenvolupant d’altres professionals no especialitzades. A aquesta situació, s’afegeix el fet que la resta de competències especialistes per les quals les llevadores estan formades i capacitades, com ara l’atenció integral al part normal, el puerperi hospitalari, les consultes relacionades amb la salut sexual i reproductiva o la gestió de les unitats d’atenció estan molt poc utilitzades i, en alguns, casos la seva presència és minoritària.
   
  Aquesta és una de les principals conclusions de l’estudi ‘Anàlisi del grau de desenvolupament de les competències hospitalàries de les llevadores de Barcelona’ presentat recentment per la vocalia de llevadores del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) al XV Congreso de Asociaciones de Matronas de España (FAME) i 2on ICM Southern European Region Conference. “Ens cal saber on som per poder avançar cap a un canvi de model organitzatiu en benefici de les dones a les que atenem i del propi sistema”, explica la vocal de llevadores del COIB, Noemí Obregón.
   
  “Tenim evidència que les cures especialitzades repercuteixen en la millora de la qualitat de l’atenció a les persones”, afegeix Obregón, “cal, doncs, treballar per a aconseguir un model d’atenció que optimitzi els recursos i permeti una distribució de les funcions dels professionals sanitaris que treballem en aquestes àrees que respongui a les necessitats i a les competències pròpies de cada perfil”.
   
  Segons l’estudi, la presència de les llevadores a les consultes externes hospitalàries són del 60% en el cas d’obstetrícia i només un 12% en ginecologia, en aquest cas atenent consultes sobre sol pelvià i esterilitat. Destaca també la baixa presència de llevadores a la planta de maternitat, amb només un 36% davant un 64% d’infermeres generalistes.
   
  L’estudi també destaca les dades relacionades amb la gestió d’aquests serveis hospitalaris adreçats a les dones. Les sales de parts dels hospitals participants en l’enquesta, per exemple, estan gestionades en un 47% per infermeres generalistes. Una gestió que hauria d’estar directament vinculada al coneixement dels processos relacionats amb l’especialitat que tenen les llevadores.
   
  Sobre el COIB
  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona és la institució que vetlla per la defensa i representació corporativa de les infermeres i els infermers, i pretén generar valor social i professional al col·lectiu i alhora contribuir a millorar l’atenció sanitària, sociosanitària i social a Catalunya. El COIB està integrat per a més de 40.000 col·legiats i col·legiades de la província de Barcelona.