FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
10 de juliol de 2018

El proper 20 de juliol es durà a terme la Jornada de Consens al voltant de l’acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de l’atenció a les urgències i emergències prehospitalàries. Aquest procés d’autoregulació professional pretén ordenar l’actuació infermera en aquest àmbit un cop s’assoleixi el consens entre els quatre col·legis professionals de Catalunya. En aquests procés, les infermeres de Barcelona estan convocades a conèixer la proposta de norma, aclarir dubtes, fer-hi modificacions o aprovar-lo si s’escau.

Les infermeres de Barcelona cridades a consensuar les directrius de les actuacions infermeres en l’atenció a urgències i emergències prehospitalàries

En el sí del COIB i en el en el context de l’espai comú entre els quatre col·legis catalans que és el Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya (CCIIC), diversos professionals infermers experts en aquest àmbit han estat treballant durant l’últim any i mig en la redacció d’un text de caràcter normatiu que defineix, concreta i estableix els requeriments per a l’exercici de les actuacions infermeres en aquest àmbit d’atenció que són les urgències i les emergències prehospitalàries.

Un cop s’ha fet la revisió jurídica necessària i acordat l’esborrany definitiu per tots i cadascun dels col·legis infermers catalans, ha arribat l’hora de sotmetre el contingut d’aquest acord a la consideració de totes les infermeres i els infermers de cada demarcació, que són en definitiva les que tenen la responsabilitat directe d’aquesta atenció.

La jornada de consens del proper 20 de juliol té com objectiu impulsar el consens necessari entre el màxim nombre d’infermeres possibles: infermeres de la pràctica assistencial, responsables d’organitzacions sanitàries i sociosanitàries, associacions científiques, vocalies i delegacions comarcals del COIB, representants dels col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya, escoles i facultats d’Infermeria, etc.

Durant la jornada s'explicarà el procés d’elaboració de la norma, s’analitzarà el seu contingut, article per article, s’aclarirà dubtes, s’hi faran modificacions o s’aprovarà, si s’escau.

La jornada de consens comptarà amb la participació de Núria Cuxart i Ainaud, degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya; Octavi Rodríguez Blanco, Coordinador grup Urgències i Emergències del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i Rosa Bayot  i Escardívol, adjunta a la Direcció de Programes del COIB.

Aquest és el segon procés d’autoregulació professional impulsat des de la professió després de l’aprovació de la Gestió Infermera de la Demanda, procés finalitzat el 2016. El model amb el qual s’està impulsant aquests processos passa sempre pel consens de la professió, establint primer el marc de regulació, l’aspecte o situació a regular, buscant el consens entre les infermeres i infermers de Catalunya, consensuant els textos normatius que es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, finalment, posant en pràctica la norma per garantir l’accés del ciutadà a l’atenció infermera.

Inscriu-te a la jornada!