FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Gràcies al conveni signat pel COIB i bonoom,  les infermeres i infermers col·legiats que exerceixen per compte propi poden accedir, a través del Club Cloib, a les eines digitals de gestió de bonoom per a la pràctica professional, com la cita online o les històries dels usuaris al cloud, amb un 40% de descompte.

Les col·legiades que exerceixen per compte propi poden gaudir del 40% de descompte a la plataforma de gestió integral digital bonoom

Amb aquest acord, les col·legiades que treballen per compte propi poden ajudar-se de les eines de bonomm per digitalitzar la seva consulta, fent ús de la plataforma amb un 40% de descompte que poden habilitar des del Club Coib. 

Entre les avantatges de la plataforma està millorar el posicionament a Google, arribar a més persones i controlar l’agenda amb la cita prèvia online i la sincronització d’agendes professionals i personals, reduir el número d’incidències en les visites programades gràcies als enviaments de notificacions i recordatoris, millorar la seguretat de les dades personals gestionades i accedir a la consulta des de qualsevol dispositiu mòbil.

Podeu accedir a la oferta al Club COIB.