FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
30 de juliol de 2018

El formulari ha estat obert durant un període de set dies i s’han recollit un total de 107 participacions que seran considerades pel grup redactor de la proposta d’Acord. D’aquesta manera es tanca la fase de consens amb les infermeres i els infermers de Barcelona, que han pogut revisar al detall i mostrar el seu acord o desacord amb cadascun dels articles proposats de l'Acord del Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya (CCIIC) pel qual s’estableixen directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’àmbit de l’atenció a les urgències i emergències prehospitalàries.

Finalitza el període de consulta pública sobre el text de l’Acord de les actuacions infermeres en l’atenció a urgències i emergències prehospitalàries

Aquest ha estat un pas indispensable en el procés d’autoregulació endegat pel Consell de Col·legis d’infermeres i infermers de Catalunya (CCIIC) i que tenia per objectiu facilitar al màxim la participació d’infermeres i infermers de la corporació que no van poder acudir a la jornada de consens celebrada al COIB.

Un cop tots i cadascun dels col·legis professionals catalans i el propi CCIIC hagin finalitzat els seus processos de consulta pública, el text normatiu passarà pel CCICC per assolir un acord final que serà enviat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per a la seva publicació.