28 de març de 2019

L’SBDI estarà present a les XVI Jornadas Españolas de Información y Documentación (JEID19) organitzades per FESABID i que tindran lloc al World Trade Center de Barcelona el 16 i 17 de maig. La Biblioteca presentarà el pòster “Integrando servicios. Nuevos formatos para nuevas necesidades”, en el que s’explicaran les activitats i iniciatives que desenvolupen per dinamitzar el servei i adaptar-lo a les noves necessitats dels usuaris

El Servei de Biblioteca i Documentació Infermera (SBDI) del COIB presenta pòster a les jornades espanyoles de documentació amb les seves propostes de fidelització

Les representants de la Biblioteca, Maite Framis, Blanca Virós i Marta Perpiñán, defensaran aquest treball a la sessió “59 Segundos”, dijous 16 maig a les 17h. Una presentació que l’audiència podrà votar.

El pòster reflectirà gràficament com es presenta un llibre des d'una biblioteca d'un col·legi professional (decisió, preparació, presentació, resum posterior) i de com es prepara una taula rodona sobre llibres de temàtica infermera. Una activitat que l’SBDI organitza per dinamitzar la biblioteca, adaptar els serveis al públic i fidelitzar usuaris.

Entre les activitats programades regularment a l’SBDI, destaquen les exposicions artístiques de pintura realitzada per infermeres o infermers, i les presentacions de llibres escrits per infermeres o infermers, o que tractin sobre temes afins a la Infermeria i que van iniciar-se l’any 2014. Aquest format, però, ha estat redissenyat recentment per donar un nou impuls i no repetir les temàtiques presentades, donada l’alta demanda de peticions que es reben per part d’autores i autors.

Des d’inicis d’any, doncs, els llibres es presenten en format taula rodona, contemplades com a espais de debat on, sota el pretext de presentar un o més llibres, es reuneixen a diferents experts sobre un àmbit concret de la infermeria per debatre sobre el tema i els llibres presentats.

Les jornades JEID19, organitzades per la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID), són un referent en el seu sector.