Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Formen part de la Junta Gran tots els membres de la Junta de Govern i les següents persones:

Assumpció González Mestre

Membre de la Junta Gran

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Màster en Comunicació Empresarial i Tecnologies Digitals per la Universitat Pompeu Fabra i en Direcció d'Institucions Sanitàries per la Universitat Autònoma de Barcelona.  Ha realitzat cursos superiors de formació empresarial en Gestió i Direcció d'Infermeria (EADA), Gestió de Projectes, Eficients en Qualitat, Temps i Cost (Universitat Politècnica de Catalunya) i Direcció i Gestió de Màrqueting (ESADE).

Guardonada amb la Medalla Trueta 2015 al mèrit sanitari, ha participat en fòrums i grups de treball, d'àmbit nacional i internacional, dirigits al disseny de polítiques i estratègies pel foment de l’autocura.  És autora d’articles i treballs científics relacionats amb l’autocura, l’autoresponsabilitat i amb el Programa Pacient Expert Catalunya®, programa Premi SEDAP 2008 a la millor experiència en Atenció Primària (AP) i Premi Blanquerna Salut 2013. Ha col·laborat en pre-graus, postgraus i màsters de diferents institucions i universitats.

Ha exercit diversos càrrecs a l'Institut Català de la Salut: Responsable d'Infermeria del Programa de Drogodependències, Responsable d'Infermeria de la Subdirecció d'AP, Cap de Secció d'Infermeria, Responsable Atenció a l'Usuari, Cap del Gabinet de Comunicació i Atenció a l'Usuari i de Comunicació Integral i Relacions Externes de l'Àmbit d'AP de Barcelona Ciutat.

En l'actualitat forma part del nucli central del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya (PPAC) del Departament de Salut d’on és la Cap del Programa Pacient Expert Catalunya® i de la Línia estratègica d’Autoresponsabilitat dels pacients i cuidadors i Foment de l’Autocura.

Pertany al Comitè Operatiu del Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària del Departament de Presidència i al Comitè Operatiu de la Red de Escuelas de Salud para ciudadanos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales y Igualdad en representació del Departament de Salut.

Membre Junta Gran

Esther Franquet Barnils

Membre de la Junta Gran

Diplomada en Infermeria per l’EUI de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1999). Postgrau en Anestèsia i Reanimació per la UAB (2002). Postgrau d’Atenció Prehospitalària Urgent per la UB 2003). Màster en Administració i Gestió en Cures d’Infermeria per la UB (2009). Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries per la UAB (2011). Màster Oficial en Lideratge i Gestió dels Serveis d’Infermeria per la UB (2014).

Les institucions a les que ha estat vinculada han estat Fundació Puigvert, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i RACC. La seva tasca assistencial s’ha centrat en l’àrea quirúrgica com infermera ’Anestèsia i Reanimació, així com en l’àrea d’atenció prehospitalària urgent i d’urgències hospitalàries.

El 2004 inicia el seu camí en l’àmbit de la gestió, com a Supervisora d’infermeria a la unitat hospitalària i Urgències, com Adjunta a la Direcció d’Infermeria i com a Directora Infermera.

En l’àmbit de la Recerca ha estat investigadora principal o col·laboradora de 6 projectes: qualitat de vida en el pacient uro-oncològic, prevenció de la malaltia renal crònica, i posicionament i visibilitat dels professionals d’infermeria.

Ha presentat diferents ponències i ha participat en taules rodones i comunicacions científiques. Actualment en període d’avaluació d’un projecte presentat a Beca FISS (2015).

En l’àmbit de la Docència coordina i implementa nombrosos programes de formació continuada per Infermeria, així com la Jornada bianual d’Infermeria Urològica de la Fundació Puigvert.

Col·labora anualment amb l’EUI de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com a ponent de conferències que aborden l’atenció al pacient, valors i comportaments en els que es basa la nostra tasca assistencial.

Actualment és directora d’infermeria de la Fundació Puigvert.

Membre Junta Gran

Jordi Galimany Masclans

Membre de la Junta Gran
És doctor en Ciències infermeres per la Universitat de Barcelona.
Ha desenvolupat la seva activitat professional en els àmbits de la salut pública i el diagnòstic per la imatge, on té una àmplia experiència de gestió.
El seu àmbit de recerca és la repercussió de la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la salut, tant des del punt de vista dels ciutadans com dels professionals i del sistema de salut.
Actualment és professor de Salut Pública a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. També imparteix docència a Màsters de diverses Universitats i col·labora amb diversos Col·legis Oficials d'Infermeria realitzant activitats de formació continuada.
És membre del Grup de Recerca Estudis en dones, salut i ètica de la relació assistencial; i del Grup de Treball MWCB Nursing que tracta projectes d’infermeria en l’àmbit de les TIC i la mobilitat.
Col·labora amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya coordinant el Programa de Desenvolupament del Diagnòstic per la Imatge, des de setembre de 2007.

Ester Corrales Baz

Membre de la Junta Gran
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (1996). Màster en Cures Pal·liatives i Postgrau en Cures Oncològiques per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Gestió de Serveis de Salut per la Universitat Pompeu i Fabra.
Va treballar 20 anys a l’Institut Català d’Oncologia com a infermera assistencial, Responsable de Qualitat i Recerca, Cap d’Infermeria del Servei de Cures Pal·liatives, Adjunta d’Infermeria i Directora de Cures Infermeres, dissenyant i implantant un nou model de cures infermeres.
Les seves principals línies de treball s’han centrat en la recerca, la millora de la qualitat, la planificació i l’organització de les cures infermeres en les persones amb càncer.
Des del 2013 dirigeix la seva pròpia empresa, Rural Salut, orientada a dissenyar i realitzar programes i activitats de promoció de la salut amb un caràcter lúdic i a la natura.
Meritxell Tàpia Forés

Meritxell Tàpia Forés

Membre de la Junta Gran
Diplomada en Infermeria per la Universitat Internacional de Catalunya.

Ha estat infermera coordinadora d’UCI de l’Hospital General de l’Hospitalet i ha exercit com a infermera assistencial a la UCI de l’Hospital General de Catalunya, i a l’Hospital General d’Hospitalet.

Vinculada en el projecte HU-CI (Humanizando los cuidados intensivos).

Actualment és infermera assistencial a la UCI a l’Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi (CSI). És membre del Consell de la Professió i de la Comissió de Suport Vital de l’Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi.

També coordina el Postgrau en Emergències i Cures Intensives per la UAB. És Research Study Coordinator de la UCI de l'Hospital Sant Joan Despí Moisés Broggi; RN; MSN. Forma part de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Medicina Intensiva.

Roser Cadena Caballero

Membre de la Junta Gran

Diplomada en Infermeria per la UNED (1987).  Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1986). Diplomada en Psicologia i Gestió Empresarial per E.A.D.A (1991). Màster en Administració i Gestió d’Infermeria E.U.I. Sta. Madrona per la Universitat de Barcelona (1995). Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries per la Universitat de Barcelona (2003). Màster Oficial en Recerca Infermera per la Universitat de Barcelona (2012).

Al llarg de 17 anys de pràctica assistencial ha treballat al Centre de Diàlisi del Dr. Rotellar de Barcelona, i a les unitats d’hospitalització i Àrea Quirúrgica de l’Aliança/Hospital del Sagrat Cor de Barcelona.

En l’àmbit de la gestió ha estat supervisora de l’Àrea Quirúrgica i de Formació Contínua i Qualitat a l’Aliança/Hospital del Sagrat Cor; Sots-directora Infermera, Àrea de Metodologia, Avaluació, Gestió de Coneixements i Noves Tecnologies a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; i des de octubre de 2007 forma part de l’equip directiu a l’Hospital Clínic de Barcelona.

Ha estat professora associada de la Diplomatura d’Infermeria a l’E.U.I Blanquerna i a l’E.U.I. de Santa Madrona. Docent en Metodologia Infermera a diferents Hospitals a nivell nacional.

És autora de diverses publicacions en revistes, així com nombroses presentacions i ponències en congressos científics infermers.

Actualment és adjunta a la Direcció Infermera, a l’Hospital Clínic de Barcelona, Àrea d’Innovació, Gestió del Coneixement i Noves Tecnologies de la Informació i Comunicació.