Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Elena Pintado Outumuro

Emma Costas Muñoz

Infermera EAR Mutuam. Coordinadora del grup

Diplomada en Infermeria per l’Escola d’Infermeria de l’Hospital de Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona. Màster en Infermeria Oncològica i Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives ICO/ UVIC- UCC/ UB.

L’Emma Costas ha desenvolupat tasques com a infermera assistencial d’Oncologia i Cures Pal·liatives en l’àmbit hospitalari tan a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona com a l’Institut Català d’Oncologia de Badalona. Posteriorment ha estat infermera assistencial de PADES i dels Equips d’Atenció a les Residències (EAR) de Mutuam.

L’any 2016 va ser nomenada Responsable dels EAR a l’àrea del Vallès Occidental i Oriental i al 2017Coordinadora d’infermeria dels EAR. Actualment és la Directora dels PADES Mutuam.

La seva activitat docent està vinculada al Màster Universitari en Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), al Postgrau d’Atenció Psicosocial i Espiritual a Persones amb Malaltia Avançada i del Postgrau en Atenció Domiciliària, Integral i Integrada a Persones al Final de la Vida de la UVIC-UCC.

És la fundadora i actual responsable del Grup de Cures Pal·liatives del COIB.

És coautora de la 4a edició del “Manual de Control de síntomas en pacientes con càncer avanzado” de l’ICO en el capítol dedicat a l’atenció a la Situació d’Últims Dies. És autora de diferents comunicacions a congressos i ponències en l’àmbit de les Cures Pal·liatives i la Geriatria, com a ponent i moderadora.

Actualment és la Presidenta del Comitè Organitzador del Congrés de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives que se celebrarà a Barcelona el 2020.

Cristina Lasmarías Martínez

Infermera Càtedra de Cures Pal·liatives UVic-UCC/ICO

Diplomada d'Infermeria, Llicenciada en Humanitats i Màster Cures Pal·liatives. Des d'octubre de 2017 cursant el projecte de tesi doctoral a la Universitat de Vic.

Des de fa 9 anys, és la Coordinadora de l'àrea docent de l'Observatori QUALY/ Centre Col·laborador de l'OMS de l'Institut Català d'Oncologia.

Després de la creació de la Càtedra de Cures Pal·liatives ICO/UVIC-*UCC en 2012, participa en el disseny, planificació i coordinació de les activitats docents que ofereix la mateixa. Actualment exerceix el càrrec de Directora Adjunta de la Càtedra de Cures ICO/UVIC-*UCC.

Addicionalment, des de 2012, és co-coordinadora en el Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives, realitzat conjuntament entre la Càtedra, l'Institut Català d'Oncologia i la Universitat de Vic.

Té experiència en docència en formació bàsica, intermèdia i avançada i en l'assessoria en el desenvolupament de programes públics de Cures Pal·liatives.

Les seves principals àrees d'interès són: la coordinació de la formació vinculada a programes públics; la formació de professionals dedicats a l'atenció de persones amb malalties cròniques avançades i la planificació de decisions anticipades, tema en el qual està desenvolupant la seva tesi doctoral.

Enric Martínez Vieites

Infermer PADES Mutuam

Diplomat Universitari en Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Màster en Infermeria Oncològica per la UAB, màster en Atenció i Cures Pal·liatives per la UVIC-ICO, màster en Investigació Clínica Aplicada a Ciències de la Salut per la UAB.  

Des dels seus inicis professionals dedicat a les cures pal·liatives tant en l’àmbit hospitalari, residencial com el domiciliari. Actualment realitzant tasques assistencials i col·laborant amb tasques relacionades amb la qualitat assistencial, als equips de PADES de Barcelona gestionats pel Grup Mutuam.

Ha estat docent al màster en Atenció i Cures Pal·liatives de UVIC-ICO i al màster d’Atenció Pal·liativa Integral a persones amb Malalties Avançades de la UAB.

Sònia González Bautista

Infermera CSS el Carme. BSA

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Especialista en Infermeria Geriàtrica. Màster de Cures Pal·liatives. Postgrau en Cures Pal·liatives. Postgrau Infermeria Gerontològica i Geriàtrica. Postgrau autoformatiu CADI.

Formació complementària: Planificació de decisions anticipades a Catalunya; Atenció al pacient oncogeriàtric; Acompanyament durant el procés de dol; Atenció al pacient crónic complex i amb malaltia avançada: visió assistencial i organitzativa; Les dinàmiques a l'aula en la formació a les organitzacions; Elaboració de projectes d’investigació en cures pal·liatives i atenció al final de la vida; Taller de resolució de conflictes en l’àmbit professional.

Col·laboració com a docent amb l’Institut Català d'Oncologia Duran i Reinals al Curs bàsic de Cures Pal·liatives i al Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives ICO/UVIC-UCC/UB.

Col·laboració com a docent en la formació clínica dels alumnes de l’Escola Superior d’Infermeria del Mar i amb l’Escola Superior de Cièncias de la Salut Tecnocampus Mataró-Maresme, adscrites a la Universitat Pompeu Fabra en l’assignatura Pràcticum Cures Especials de Diplomatura en Infermeria.

Col·laboració com a docent en el Curs Bàsic de Cures Pal·liatives per a professionals d’infermeria de BSA.

Va ser professora associada a la Universidad Tecnocampus de Mataró (centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona) com a tutora de l'assignatura de tercer grau d'Infermeria: "Processos de mort i dol", cursos 2017 i 2018.

Ha presentat pòsters en jornades i congressos, i ha participat  com a coordinadora en l'elaboració de la "Guia per a l’aplicació pràctica de la Planificació de Decisions Anticipades"; projecte encarregat a la Càtedra de cures pal·liatives UVIC/ICO/CCOMS per el Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (2014-2015).

Va participar en treballs de camp de: Instrument de valoració de dependència. Fundació institut català de l’envelliment.

Ha col·laborat en el capítol sisè "Síntomas respiratorios" de  la quarta edició  del "Manual de control de síntomas en pacientes con cáncer avanzado"de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Arán Ediciones SL. 2018.

Les seves principals línies de treball estan centrades en cures pal·liatives, atenció sociosanitària i geriatria. Des de 2004 treballa en Badalona Serveis Assistencials, al Centre Sociosanitari El Carme, com a infermera a la Unitat de Cures Pal·liatives, i en la actualitat, a l’equip Pades BSA. És membre del comitè d’ètica assistencial de Badalona Serveis Assistencials des de l’any 2014.

Íngrid Bullich Marín

Infermera Tècnica del Departament de Salut

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB), especialista en infermeria geriàtrica. Doctora en Ciències infermeres per la Universitat de Barcelona (amb la tesi doctoral titulada “L’entorn de treball de les infermeres a les unitats sociosanitàries d’atenció intermèdia de Catalunya: valoració, factors relacionats i impacte en els resultats de l’avaluació”). Màster en Cures pal·liatives i en Lideratge i gestió de serveis d’infermeria per la Universitat de Barcelona.  

Treballa en planificació sanitària, en la Direcció General de Planificació en Salut del Departament de Salut, com a tècnica en salut del Pla director sociosanitari des de fa 10 anys.

Anteriorment, infermera assistencial a l’Alt Pirineu i Aran, principalment en centres i serveis vinculats a l’àmbit sociosanitari (PADES, hospitalització sociosanitària i SEVAD), complementant la seva activitat en centre d’atenció primària i hospitalització d’aguts.  

Actualment Secretària de la Junta directiva de la Societat Catalana Geriatria i Gerontologia. Participació com a redactora del GeribloC (Update en Geriatria, sessió bibliogràfica en línia) de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.

Participa en el grup d’infermeria de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Col·laboradora del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Autora de diverses publicacions nacionals i internacionals en matèria de geriatria i cures pal·liatives. Revisora en diferents revistes nacionals i internacionals.

En l’àmbit docent col·labora amb diferents Universitats en grau i postgrau en l’àmbit de la infermeria geriàtrica i les cures pal·liatives.

Es considera una infermera vocacional inquieta, alumne i aprenent de per vida (arreu i de tothom, tant personalment com professionalment). Amb el lema vital de “compartir és viure”.

Marta Palomares

Diplomada en Infermeria al 2001 per la universitat de Sant Joan de Déu de Barcelona, postgraduada en Perfeccionament en Infermeria Infantil al 2003, postgraduada en Teràpies naturals al 2009 per la Universitat de Barcelona. Especialista en Infermeria pediàtrica des de 2015.

Assistent al 2º International Multi-Professional Paediatric Palliative Care Course, al maig de 2012 a Alemanya.

Infermera assistencial de l’Hospital Sant Joan de Déu des de juny del 2001, a la unitat de cures pal·liatives pediàtriques des de maig del 2010; terapeuta de la unitat de dol des de setembre del 2015; membre del Comitè d’ètica assistencial del mateix hospital des de 2015.

Col·laboradora com experta en l’“Estrategia Nacional sobre cuidados paliativos pediátricos del Ministerio de Salud”, 2014; també col·laboradora com a experta amb el Departament de Salut per l’elaboració del document d’identificació de la complexitat pediàtrica i pal·liativa al 2018.

Col·laboradora habitual com a docent sobre pal·liatius pediàtrics a la universitat d’Infermeria de Sant Joan de Déu, formadora d’IIR de l’Hospital Sant Joan de Déu en matèria de CPP.

Ponent en diferents congressos i Jornades en l’àmbit de les CPP.

Les principals línies de treball són sobre les cures pal·liatives pediàtriques, en especial a l’àmbit infermer, així com en l’acompanyament en dol, presentant diverses comunicacions i pòsters en congressos i jornades.

Marisa Prada Jaimez

Infermera UFISS Sant Pau

Diplomada en Infermeria per la EU Ntra Sra del Mar al 1990. Postgrau en "Atenció integral a persones amb malaties avançades i les seves families" per la Universitat Abat Oliba.

Ha treballat durant 26 anys com a infermera assistencial al servei de medicina interna, oncologia i els darrers 18 anys a cures pal·liatives. Des del maig de 2015 desenvolupa tasques com infermera consultora a la UFISS de pal·liatius de l'Hospital de Sant Pau. Col·laboradora en pràctiques i docent al Master d'Oncologia i Master d'atenció paliativa integral a persones amb malaties avançades". Desde febrer de 2012 infermera a temps parcial en atenció telefónica i domiciliaria al paciente pal·liatiu a Paliaclinic-Suanity.

Ha estat ponent i autora de comunicacions i posters en jornades i congresos aixi com tres publicacions en revistes "Medicina Paliativa" i "Dolor".

Laia Domènech Prats

Suport administratiu