Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Montserrat Bayego Salvador

Montserrat Bayego Salvador

Responsable de la comissió de teràpies naturals

Diplomada en Infermeria. Especialista en Infermeria Pediàtrica i en Infermeria Obstètrica-Ginecològica (Llevadora). Diplomada en Fisioteràpia. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UB. Diplomada en Naturopatia. Bach Practitioner pel Bach Centre d’Anglaterra. Postgrau en “Intervencions autònomes d’infermeria per a un desenvolupament personal i professional: teràpies naturals” per l’Escola Universitària d’Infermeria Santa Madrona de la Fundació “la Caixa” adscrita a la Universitat de Barcelona.

Va treballar a l’atenció primària i a diferents hospitals públics i privats en qualitat d’Infermera o Llevadora. Al llarg de més de 30 anys ha desenvolupat docència dirigida a infermeres i a la comunitat, i la seva activitat autònoma d’Infermeria i Fisioteràpia en el Centre d’Assessorament de Barcelona, del que és co-fundadora i co-directora.

És autora de publicacions i de presentacions i ponències en congressos científics infermers. També és autora col·laboradora de la Infermera Virtual del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

La seva línia de treball principal s’ha centrat en desenvolupar el rol autònom de la infermera i, més concretament, donant atenció i tenint cura de les persones des de la perspectiva i la pràctica de les Teràpies Naturals i Complementàries.

Actualment co-dirigeix el Centre d’Assessorament on desenvolupa el rol autònom en qualitat d’Infermera especialista i Fisioterapeuta.

És docent al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona en diferents cursos del programa de formació continuada i al Màster d’Infermeria Naturista, així com al Màster d’Atenció Infermera al nen i l’adolescent de l’EUI Sant Pau de Barcelona.

Ha compaginat aquestes responsabilitats amb la de Vocal d’Infermeria Pediàtrica i responsable de l’àrea d’exercici lliure i de la comissió de teràpies naturals i complementaries del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

Esteve Amat Martín

Esteve Amat Martín

Diplomat en Infermeria a la Universitat de Barcelona. Màster en Psiquiatria i Salut Mental a l'EUI de la Universitat Autònoma de Barcelona (Sant Pau).
Graduat en Sanació Integral Holística per l'Institut Cuatro Ciclos (estudis de 4 anys que integren teràpia grupal amb sanació energètica segons el model de la Dra. Bárbara Brennan i Psicoteràpia corporal).
Terapeuta floral del Dr. Bach format al COIB i a l’Institut Anthemon. Actualment terapeuta floral professional acreditat per SEDIBAC (Societat per l'Estudi i Difusió de la Teràpia Floral del Dr. Bach de Catalunya).
Format en Psicoteràpia Evolutiva (un model psicoespiritual de relació d'ajuda).
Actualment formant-me en Teràpia Expressiva del Potencial Humà i en Mindfulness.
Treballo en una Unitat Polivalent Psiquiàtrica des de fa 7 anys. Des de 2012 atenc persones mitjançant la Teràpia Floral del Dr. Bach i a partir de 2013 ho integro amb la pràctica de la Sanació Integral Holística i la Psicoteràpia Evolutiva.
Wai Wai Cho Sum

Wai Wai Cho Sum

Nascuda a Hong Kong. Diplomada  en  infermeria. Va cursar acupuntura a Jinan University China. Postgrau en Teràpies Naturals per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Des de 1988 exerceix com a infermera acupuntora en la pràctica privada. De 1996 a 2009 va ser professora associada a l’Escola d’Infermeria de Santa Madrona. Actualment segueix compaginant la docència amb l’exercici lliure. 
Ana Belén Fernández

Ana Belén Fernández

Nascuda a Barcelona. Diplomada en Infermeria (1998). Doctora en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona. Màster en Lideratge i Gestió de Serveis d’Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Medicina i Infermeria Naturista, impulsat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb el suport de la UB i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ha treballat durant 11 anys com a infermera en el Banc de Sang i Teixits de Bellvitge.
Des de l’any 2005 fins el 2010, exerceix com a professora associada i des de l’any 2010 fins ara com a professora col·laboradora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, impartint docència sobre instruments complementaris de les cures infermeres i estades clíniques al Grau d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Mercedes Herrero Rabanete

Mercedes Herrero Rabanete

Nascuda a Barcelona. Ajudant Tècnic Sanitari per la Universitat de Barcelona i diplomada en Infermeria per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Naturòpata per al Heilpraktiker Institut.
Ha treballat al Centre d’Atenció Primària (CAP) Joan Balera de Badalona i Dr Barraquer de Sant Adrià del Besós. Des de fa 38 anys treballa al Servei de Microbiologia de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Ha estat professora de microbiologia en el postgrau d’Infermeria Intensiva de l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de Sant Pau, des de 1990 a 2010. 
Teràpies naturals

Carolina Rebato Garay

Nascuda a Bilbao. Diplomada en Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (1985). Postgrau en infermeria d’urgències i cures intensives. Escola d’especialització professional de Ciències de la Salut de Barcelona. Màster en infermeria naturista. Universitat Barcelona.

Actualment és gerent i administradora de l’empresa de suport a la recerca mèdica  Projecta’m 4.3 S.L i té una consulta com infermera naturista al Centro D.N Barcelona.

Del 2007 al 1994 ha treballat com tècnica de recerca a diferents unitats del Institut Municipal d’Investigació Mèdica de Barcelona. Del 1990 al 1992, com infermera assistencial en el CAP de Santa Coloma de Gramenet i d’assistència primària de Guineueta. Del 1992 al 1990 com infermera d’empresa, del 1990 al 1989 com infermera assistencial en la Unitat de Cirurgia Vascular a “Klinikum Universitat Heidelberg” (Alemanya), del 1989 al 1988 com infermera assistencial en cura i atenció de malalts amb diàlisis al Hospital Clínic de Barcelona i de 1988 a 1984 com infermera assistencial a la Clínica Sant Honorat de Barcelona.
Teràpies naturals

Eva Sánchez Morales

Teràpies naturals

Esther Vernet

Nascuda a Barcelona. Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (1986). Diploma de Radiodiagnòstic i Capacitació per operadors d’instal·lacions radioactives, especialitat en Medicina Nuclear. Diploma d'Acupuntura (1989), Massatge Terapèutic (1988) i Reflexologia Podal. Infermera reikista dels tres nivells. Coautora de l'estudi d'investigació sobre el Reiki.
Master Practitioner PNL. Màster Flors de Bach, BFRP nº 612-E (Practitioner Bach Registrat per la Fundació Bach d'Anglaterra). Curs bàsic, intermig i avançat de Pensament Positiu i Meditació Raja Ioga per la Brahma Kumaris -World Spiritual Organization.
Va treballar a Itàlia durant 15 anys, on va ser doctorada, allà va crear diversos Centres de Teràpies Naturals i Complementàries com a docent. Va impartir cursos de teràpies naturals per infermeres i fisioterapeutes.
Des de l'any 2012 es dedica a l’exercici lliure d’infermera de Teràpies Naturals i Complementàries en el seu propi centre “Gabinet psico-físico Helos” treballant majoritàriament en la PNL, Flors de Bach, escriptura terapèutica i narrativa reparadora.
És autora del llibre “Cuentos para reflexionar”©2015, Ed. La Plana ISBN: 978-84-15336-66-2 (comptes i metàfores s’usen en la PNL). 
Sandra Gómez Valor

Sandra Gómez Valor

Laia Domènech Prats

Suport administratiu de la Comissió