Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Anna M. Ramió Jofre

Anna M. Ramió Jofre

Diplomada en Infermeria (1983), Llicenciada en Antropologia Social I Cultural (1997). Doctorada en Sociologia per la Universitat de Barcelona (2005).
 
Ensenya i investiga a l’Escola d’Infermeria de Sant Joan de Deu, adscrita a la Universitat de Barcelona, des de l’any 1990.
 
Ha publicat sobre professions sanitàries; exercici lliure de la professió infermera; valors i actituds professionals; i necessitats espirituals de les persones al final de la vida.  Ha presentat resultats d’estudis en diferents espais professionals i de recerca.
 
Les seves línies de recerca prioritàries s’orienten en els temes de professionalització infermera, història de la professió, valors i ètica professional i espiritualitat.
 
Actualment és professora titular de l’assignatura Fonaments històrics, teòrics i metodològics, i imparteix docència sobre metodologia de recerca qualitativa al Grau d’Infermeria i als màsters i postgraus de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Deu, adscrita a la Universitat de Barcelona.  Alhora també coordina l’assignatura de Treball Final de Grau i els programes Erasmus i mobilitat Internacional.
 
Coordina el grup FEBE, format per infermeres i professores d’Història de la professió de les universitats de Catalunya, Andorra i Balears, per treballar en recerques i docència envers la història de la professió.
 
Coordina un grup de recerca sobre identitat i valors professionals i de les organitzacions. És representant d’Infermeria en la Comissió sobre Patrimoni Sanitari a Catalunya.
 
Ha estat compaginant aquestes responsabilitats amb la de vocal de la junta de govern del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Carmen Vila

Carmen Vila Gimeno

ATS des de 1975. Diplomada en Infermeria des de 1988. Postgrau d’Infermeria en Cures Intensives (1999). Certificat d’Aptitud Pedagògica (2003). Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (2003). Postgrau d’Infermeria en llenguatges estandarditzats (2007). Diploma en estudis avançats en Medicina Preventiva i Salut Pública  (2010). Doctora en Història de la Ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014).

Va treballar des del 1975 al 1992 a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. De 1992 a 1998, a l'Hospital Mútua de Terrassa i a finals de 1998 a l'Hospital del Mar de Barcelona on encara hi està en situació d'excedència.

Va començar a treballar a l'escola d’Infermeria Blanquerna el curs 1994-95, quan es muntava el tercer curs de Diplomatura d'Infermeria, des de llavors ha desenvolupat la seva tasca docent en Atenció al malalt crític i urgències, ha fet docència en simulacions i ha estat tutora de Seminaris. Va ser coordinadora del postgrau d'urgències i d'emergències durant varis anys. La seva tasca docent va anar evolucionant al igual que l'escola fins a convertir-se en la Facultat en Ciències de la Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Te nombroses publicacions des de 1992 de l'àmbit de la infermeria assistencial i en els últims anys a l'àmbit de la docència.

La seva recerca actualment està centrada en temes de la història de la Infermeria i està vinculada amb el grup FEBE format per infermeres i professores d'Història de les universitats de Catalunya, Andorra i Balears, per treballar recerques i docència envers la història de la professió.

Actualment és docent d'Infermeria clínica en l'àmbit de l'adult crònic i en situació de malalt crític i agut, segueix fent docència en la simulació i com a tutora de seminaris d’Infermeria i tutora de seguiment de Treballs de Fi de Grau (TFG).

Actualment és presidenta electa de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEEUE), on havia estat en moltes ocasions com a Comitè Científic i com a Comitè Organitzador dels Congressos, tant Nacionals com Internacionals.

Mònica Negredo Esteban

Diplomada en Infermeria (1996), Llicenciada en Antropologia Social I Cultural (2007).
És docent i tutora en el Institut Bonanova, centre públic especialitzat en formació professional sanitària i sociosanitària i depenent del Parc de Salut Mar
Actualment ensenya en el CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI) i en el CFGM Tècnic en atenció a persones en situació de dependència (TAPSD). A més, és  responsable de la gestió d'aules tècniques i del laboratori de simulació.

Coordina el projecte per a la introducció de la metodologia de la simulació a l'Institut Bonanova, així com els projectes de simulació multidisciplinar amb altres institucions.
Pertany al grup de treball d'Alfabetització en Salut, de la Xarxa catalana d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut, des d'on es treballa per millorar la comunicació amb els pacients, facilitant un àmbit més comprensible per als usuaris.

També participa en el Grup de Recerca Infermera en Simulació a Catalunya i Andorra (GRISCA)

Laura Martínez

Laura Martínez Rodríguez

Diplomada en Infermeria (1998), Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (2000). Doctorada en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona (2014).

Postgraus en Bioètica, Pacient Crític i en Cultura de la Pau, Cohesió Social i Diàleg Intercultural, Màster en Direcció de Recursos Humans, i Diplomes d´Estudis Avançats en Antropologia Social i en Filosofia.

Ensenya i investiga a l’Escola d’Infermeria de Sant Joan de Deu, adscrita a la Universitat de Barcelona, des de l’any 1990.

La seva activitat professional s'ha centrat durant 10 anys en l'assistència hospitalària a l´Hospital Clínic, compaginat amb altres centres hospitalaris públics i privats, i en la formació professional en les Escoles Oscus, ETP-Xavier, i Campus Docent Sant Joan de Déu.

Actualment és professora titular de l’assignatura Fonaments històrics, teòrics i metodològics, al Grau d’Infermeria i  directora del Màster Oficial d´Estudis Avançats en Exclusió Social de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Deu, adscrita a la Universitat de Barcelona, i col·laboradora en diferents màsters i postgraus en altres Escoles d´Infermeria i Universitats.

Les seves línies de recerca prioritàries s’orienten en els temes de professionalització infermera, valors, ètica professional, bioètica i exclusió social.

Membre del grup FEBE, format per infermeres i professores d’Història de la professió de les universitats de Catalunya, Andorra i Balears, per treballar en recerques i docència envers la història de la professió. Membre del grup de recerca GIIES en la línies sobre identitat i valors professionals i de les organitzacions, i acció social. Membre del grup GRECS, Grup de Recerca consolidat d´Estudis en Exclusió i Control Social.

Susana Santos

Susana Santos Ruiz

Diplomada en Infermeria UB (1995), Màster en Infermeria Geronto-Geriatria UB (1998). Graduat Superior en Ciències de la Infermeria. Títol propi UIC (2001). Máster Universitari en Ciències de la Infermeria UIC (2007). Doctorat pel programa oficial de Doctorat en Ciències de la Salut. Universitat Jaume I (2014).

Ha treballat durant més de 20 anys a l’àmbit sanitari com infermera hospitalària simultaniejat amb la col·laboració en diferents comissions i comitès institucional com el Comitè d’Història Clínica Electrónica i Documentació Hospitalària, la Comissió de Lesions per Pressió i l’Equip Director de canvi de metodologia assistencial basat en Plans de Cures Estandarditzats entre d’altres. Al 2009 comença la seva experiència docent que combina amb la formació d’estudiants de Grau i Postgrau (Col·laborant amb l’Escola Creu Roja de Terrassa, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Internacional de Catalunya). A l’actualitat és professora a l’Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus (ESCST). Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra des de l’any 2010, amb dedicació completa a partir del 2011. Titular de les assignatures Evolució Històrica i Filosòfica del tenir cura, Metodologia Infermera, i Infermeria Integrada. És membre de la Comissió de Titulació, Comissió de Treball de Final de Grau i Responsa Col·labora en l’assignatura d’Infermeria Gerontològica Infermeria gerontològica. A més és la Responsable Acadèmica de la coordinació de les Pràctiques Externes al Grau d’Infermeria de l’ESCST.

Les seves línies de recerca prioritàries s’orienten en els temes de Filosofia Infermera i Història de la professió. Té nombroses publicacions sobre tot en relació a l’aplicació de Filosofia Infermeria al medi sanitari i ha format part de diferents tribunals com a Comitè Científic.

Participa activament en diferents projectes com l’Associació Febe, formada per infermers/es i professors/es d’Història de la professió de les universitats de Catalunya, Andorra i Balears, que treballa en recerca i docència envers la història de la professió.

Guadalupe Sánchez Rueda

Diplomada en Infermeria (1987), Llicenciada en Antropologia Social I Cultural (2004). Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014).

Ensenya i investiga a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, des de l’any 1992).

Les seves línies de recerca prioritàries s’orienten en els temes de competències emocionals en la pràctica infermera, formació infermera, professionalització infermera i història de la professió.

Ha presentat diferents comunicacions i ponències en congressos nacionals i internacionals sobre les competències emocionals en la pràctica infermera.

Actualment és coordinadora de Titulació de Grau en Infermeria a l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT, centre adscrit a la UAB). També és professora titular de l’assignatura Pensament Infermer i Història del Tenir Cura, i imparteix docència en les assignatures de Bases de Metodologia Científica en Ciències de la Salut i Treball Fi de Grau. Ha col·laborat i col·labora en diferents postgraus i màsters aportant elements de reflexió teòrica sobre els fonaments teòrics de la disciplina en diferents contextos assistencials.

Col·labora com a docent en diferents institucions sanitàries realitzant formació continuada sobre diferents aspectes clau de la professió infermera (lideratge de les cures infermeres, aplicació de les taxonomies infermeres, etc.)

És membre del grup FEBE, format per infermeres i professores d’Història de la professió de les universitats de Catalunya, Andorra i Balears, per treballar en recerques i docència envers la història de la professió.

Coordina i lidera el grup emergent d’innovació docent a l’EUIT (GIDI, grup d’innovació docent en Infermeria).

És membre de FINE (European Federation of Nurse Educators)