Professió

Les infermeres i llevadores que es van presentar a la tercera prova de les oposicions de l'ICS ja poden consultar les respostes correctes. Fins el dia 31 de gener tenen temps de formular les al·legacions pertinents, que es podran realitzar utilitzant el model que facilita el COIB.

Professió

Les persones admeses a la tercera i quarta prova de les oposicions per a les places de diplomats/des en infermeria i per a llevadors/res ja poden consultar el lloc que s’hauran de dirigir el dia de la realització de les proves.