FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Serveis per a infermeres amb covid-19 persistent

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) amb l'objectiu d'acompanyar i donar suport a les col·legiades de Barcelona, ha programat diferents d'iniciatives per donar suport a infermeres col·legiades que tenen covid-19 persistent.

El TERMCAT defineix el terme covid-19 persistent com la "situació clínica que es dona en fins a un terç de les persones que han patit una infecció lleu o moderada per SARS-CoV-2 en què, després de la fase aguda, no es torna a l'estat de salut basal."

En contrast amb la gran quantitat d'informació publicada sobre l'evolució de la malaltia en la seva fase aguda, se'n desconeix el pronòstic a llarg termini.

Els símptomes persistents de la covid-19 representen un problema de salut emergent derivat de la infecció per SARS-CoV-2. Actualment, ja existeix força evidència sobre la persistència de complicacions i símptomes respiratoris a llarg termini i alguns estudis publicats que reporten una alta freqüència de símptomes persistents en persones que han requerit ingrés hospitalari amb força impacte sobre la qualitat de vida.

Les infermeres van estar molt exposades a la covid-19 durant la primera onada. Moltes van resultar infectades pel virus i, actualment, un nombre força elevat presenten covid-19 persistent.

 

Objectiu


L'objectiu general és acompanyar les col·legiades i col·legiats que es troben en la situació de covid-19 persistent i oferir activitats que puguin afavorir la recuperació, les trobades i l'acompanyament en aquesta situació de covid-19 persistent.

 

El COIB us ofereix:
 

Per a més informació podeu adreçar-vos al 900 705 705 o covidpersistent@coib.cat 


Activitats
 

Totes les activitats es fan de manera gratuïta.