FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
El programa d'Innov'Acció pretén crear un espai transversal en el que les infermeres puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats professionals i treure el màxim partit de la resta de serveis que ofereix el Col·legi - com ara la borsa de treball o la biblioteca i l'expertesa dels professionals que en formen part, tant infermeres com d'altres perfils tècnics i professionals, amb l'objectiu d'emprendre i/o d'innovar en diferents aspectes relacionats amb la infermeria.
 
El projecte ofereix:
  • Viver d'empreses, d'idees i de projectes infermers innovadors. Un espai on les infermeres i infermers emprenedors, innovadors, assessors i consultors puguin desenvolupar les seves idees i projectes.
  • Programes específics d'alt nivell per a emprenedors (de negoci en micro, petita i mitjana empresa, de doble impacte social i autoocupació).
  • Formació, mentoring, tutorització i consultoria pel desenvolupament de l'emprenedoria i xarxa d'emprenedors lligada a la xarxa d'infermeres empresàries denominada i-EmpreNsaries.
  • Pla d'innovació infermera en TIC, productes i serveis infermers.
  • Establiment de grups de treball, i-Talents, per a generar innovació en diverses àrees infermeres.
  • Desplegament de la xarxa Univers Talent, per estimular i connectar el talent infermer.  
  • Pla d'assessories i pla de patents i marques infermeres.
  • Connexió amb els programes de Recerca i Qualitat.