INSCRIU-TE!
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimecres 01 de març 2023  fins el  dimecres 24 de maig 2023

  24/5/2023 classe presencial de 9,00 a 15,00 hores

  24/5/2023 classe presencial de 9,00 a 15,00 hores

  online + Aules COIB C/Pujades, 350

  385 € preu col·legiada (aplicat 30% dte)

  Objectius

  • Capacitar a les infermeres per actuar en situacions de risc vital en l’atenció a les persones en edat pediàtrica.
  • Detectar situacions de risc vital, reals o potencials, en les persones en edat pediàtrica.
  Com a objectius específics:
  • L’alumne identificarà les diferències que existeixen en la fisiologia dels nens i els adults.
  • L’alumne serà capaç d’identificar els canvis en les constants vitals del nens i els adults.
  • L’alumne realitzarà una valoració ràpida d’un nen utilitzant el triangle d’avaluació pediàtrica.
  • L’alumne discriminarà els diferents ritmes cardíacs patològics més prevalents en les edats pediàtriques.
  • L’alumne aplicarà els algoritmes de suport vital seguint les guies d’actuació actualitzades del Consell Europeu de Ressucitació (ERC).
  • L’alumne realitzarà les maniobres manuals de forma efectiva en les parades cardiorespiratories en els tallers de simulació.
  • L’alumne identificarà els fàrmacs útils durant una parada cardiorespiratòria en un nen.
  • L’alumne canalitzarà correctament una via umbilical.
  • L’alumne puncionarà correctament una via intraòssia.

  Contingut

  Accés a l'aula. Mòdul facilitador pel coneixement de l'aula virtual i per familiaritzar-se amb les tasques diàries que l'alumne realitzarà al llarg de el curs.
  Accés obert durant 1 setmana.
  Precisa d'unes 2 hores dedicació de l'alumne.
  No es comptabilitza com a temps efectiu de formació, es fa de forma introductòria prèviament a la realització de la mateixa.
  MÒDUL 1. Generalitats en pediatria
  • Diferències adult-nen
  • Triangle d’Avaluació pediàtrica
  • Valoració inicial
  MÒDUL 2. Actuació en urgències pediàtriques
  • Malalties més prevalents en la infància i actuació infermera.
  • Arítmies
  MÒDUL 3. Suport Vital Bàsic Pediàtric
  MÒDUL 4. Suport Vital Avançat Pediàtric
  • SVA Pediàtric
  • SVA Neonatal
  • Accessos vasculars
  • Ús de fàrmacs en SVAPi
  MÒDUL 5. Tallers pràctics
  • SVB
  • DEA
  • SVA
  • Canalització vies umbilicals
  • Fàrmacs
  • Arítmies

  Codi curs
  05ED/23
  Comentaris

  Per accedir a tota la informacio del curs i per inscriu-te clica aquí

  Avaluació de continguts teòrics mitjançant activitats dissenyades amb criteris pedagògics i de reforç-consolidació de coneixements sota tutorització.

  Per a la superació de el curs l'alumne haurà de superar les proves en línia amb un mínim de 85%. Durant la fase presencial es farà avaluació continuada.

  Metodologia

  Format semipresencial, amb 50 hores lectives en línia mitjançant plataforma d'accés per als alumnes 1/3/2023 i jornada de 6h presencials 24/5/2023
  Recolzament durant tot el procés d’aprenentatge per una tutora experta en l’àmbit.

  Adreçat a

  Infermeres de tots els àmbits el amb desig d'adquirir i aprofundir coneixements relacionats amb el pacient pediàtric greu.