INSCRIU-TE!
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dilluns 17 d’abril 2023  fins el  divendres 21 d’abril 2023

  Fase presencial: 17 i 18 d'abril 2023 de 9,00 a 18,00 hores i 21 d'abril 2023 de 9,00 a 13,30 hores

  Fase presencial: 17 i 18 d'abril 2023 de 9,00 a 18,00 hores i 21 d'abril 2023 de 9,00 a 13,30 hores

  Aules COIB C/Pujades, 350 

  276,50 € col·legiades (aplicat 30% dte)

  Descripció

  El Curs de Suport Vital Avançat en Trauma ofereix al professional en infermeria i metge els coneixements i les habilitats per efectuar una atenció eficient i segura en pacients en situació d'accident de trànsit, laboral, esportiu… pacient politraumàtic, seguint els protocols establerts a les Guies del Consell Espanyol de RCP i el Consell Català de Ressuscitació (CCR).

  Contingut

  Inici curs: 1 de març de 2023 (Lectura manual 3-4 setmanes abans fase presencial)

  Data fase presencial (instal·lacions COIB):

  17 d'abril del 2023 de 9 a 18h
  18 d'abril del 2023 de 9 a 18h
  21 d'abril del 2023 de 9 a 13:30h

  Codi curs
  07ED/23
  Metodologia

  Els alumnes disposaran de manual recomanat per CCR i documentació suplementària per a estudi previ a la presencialitat, que consta de 20 hores presencials, on els alumnes hauran de resoldre els casos proposats pels docents mitjançant simulació clínica, a més de fer els tallers d'habilitats i proves per a avaluar el coneixement. A més, els alumnes disposaran d´un espai de comunicació en entorn moodle on resoldre dubtes i des d´on se´ls facilitarà informació complementària i actualitzada.

  Per a la superació del curs l'alumne haurà de superar la prova teòrica escrita, la prova pràctica i l'assistència al 100% de la presencialitat. El programa del curs és l'exigit pel Consell Català de Ressuscitació, i respon als criteris de qualitat quant a ràtio, hores d'impartició, continguts i metodologia.

  Adreçat a

  El curso de Soporte Vital Avanzado en Trauma (SVAT) está dirigido a personal de enfermería y médico que deban prestar asistencia al paciente politraumatizado, tanto en el ámbito prehospitalario como hospitalario. Curso acreditado por CCR (Consell Català de Ressuscitació), miembro de European Resuscitation Council (ERC).