INSCRIU-TE!
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimecres 01 de març 2023  fins el  dilluns 22 de maig 2023

  classe presencial 22/5/2023 de 9,00 a 14,00 hores

  classe presencial 22/5/2023 de 9,00 a 14,00 hores

  online + Aules COIB C/ Pujades, 350

  206,50 €

  206,50 € per col·legiades (aplicat 30% dte)

  Objectius

  Dotar els alumnes de les eines per reconèixer les necessitats del pacient tributari o amb
  Ventilació No Invasiva (VNI) i com resoldre de manera segura i eficient les incidències
  més habituals.
  Aplicar de forma segura i eficaç un dispositiu de SVNI amb els paràmetres adequats i la
  interfície dispositiu / pacient per assegurar l'òptim ajust entre el dispositiu i el pacient.
  Capacitar el professional per aplicar de manera ràpida, eficient i segura el SVNI davant
  una situació d'insuficiència respiratòria aguda.Dotar els alumnes de les eines per reconèixer les necessitats del pacient tributari o amb
  Ventilació No Invasiva (VNI) i com resoldre de manera segura i eficient les incidències
  més habituals.
  Aplicar de forma segura i eficaç un dispositiu de SVNI amb els paràmetres adequats i la
  interfície dispositiu / pacient per assegurar l'òptim ajust entre el dispositiu i el pacient.
  Capacitar el professional per aplicar de manera ràpida, eficient i segura el SVNI davant
  una situació d'insuficiència respiratòria aguda.

  Contingut

  Mòdul I
  Introducció a la VMNI
  • La ventilació, record anatòmic i fisiològic
  • Fisiopatologia de la insuficiència respiratòria. Tipus d' Insuficiència respiratòria i
  principals malalties
  Mòdul II
  Conceptes bàsics en VMNI
  • Mecanisme d' acció de la VMNI
  • Modes de ventilació en VMNI
  • Tipus de ventiladors
  • Diferències entre la VMNI i la ventilació invasiva
  Mòdul III
  Tècnica VMNI
  • Vies d'accés a la VMNI: Tubuladures, mascaretes i altres accessoris
  • Cures infermeres durant l'ús de la VMNI
  • Tècniques en el pacient agut i el pacient crònic aguditzat.
  • VMNI en els diferents mitjans: Prehospitalària, Urgències, UCI, Planta d'aguts
  Mòdul IV
  Situacions especials
  • Dificultats de la VMNI
  • Mal adaptació, asincronies, fracàs en el tractament
  • Retirada de la VMNI
  • Circumstàncies especials: Post- operats, ajuda a l'extubació i broncoscòpies
  • VMNI en pediatria
  Mòdul V
  Pràctiques presencials (5 hores)
  • 5' Recepció alumnes
  • 10' Presentació del material
  • 30' Habilitats VMNI
  • 15' Habilitats TAFO
  • 135' Casos integrats VMNI
  • 45' Casos integrats TAFO
  • 60' Característiques especials SVNI en pandèmia per COVID-19

  Codi curs
  06ED/23
  Metodologia

  Format semipresencial, amb 45 hores lectives online mitjançant plataforma d'accés per
  als alumnes a partir del 1/3/2023. Una vegada finalitzada la part no presencial s’impartirà la sessió
  presencial de 5 hores (25/5/2023), on es realitzen tallers d'habilitats i destresa en els quals l'alumne
  ha de demostrar les seves competències.
  Tutorització per personal expert en la matèria.

  Adreçat a

  Infermeres/es de tots els àmbits, tant en contacte amb pacient crític constant
  (urgències, UCI) com amb contacte potencial o esporàdic amb pacients a VNI (Sales,
  hospitalització, hospital de dia...). Infermeres amb desig d'adquirir i aprofundir
  coneixement relacionat amb el pacient amb necessitats de VNI.