FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dissabte 28 d’abril 2018  fins el  dissabte 23 de febrer 2019

  Un dissabte al mes, de 9.15 a 14.15 h i de 15.15 a 19.30 h

  il·limitades

  Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica - ACPP (Barcelona)

  Plaça de la Bonanova, 11 enlo. 2a - Barcelona

  1500 €

  Objectius

  – Formació en la teràpia focalitzada en les emocions. Avaluació de les emocions complexes i de les situacions i context. Formació en el tractament focalitzat en les emocions i el seus contexts. 

  – Proporcionar aportacions actuals a professionals de diferents disciplines: psicòlegs, metges, mestres, psicopedagogs, treballadors socials, infermers, psiquiatres, cirurgians, antropòlegs, sociòlegs, llicenciats en belles arts i altres, tant pel que fa a l’abordatge clínic com a altres experiències professionals i personals. Ens basarem en models tècnics i teòrics centrats en les emocions.

  – Es destacarà també la funció de les emocions i dels lligams, així com les seves transformacions en el treball realitzat pels diferents professionals socials, metges, infermers, educadors, mestres de preescolar, de primària, de secundaria, professors d’universitat, psicòlegs, psicoterapeutes, psicoanalistes, psiquiatres i qualsevol persona interessada en el tema. També es farà incís en el que succeeix a la vida quotidiana.

  – Saber distingir entre les diferents emocions i sentiments més complexos: la vergonya, la confiança, l’optimisme, el pessimisme, la dominància, els sentiments de menyspreu, els sentiments d’indefensió i vulnerabilitat, l’agressivitat i les diverses modalitats d’empatia.

  – Saber copsar els indicadors de qui ha viscut impactes emocionals traumàtics i molt dolorosos per tal d’utilitzar la tècnica diagnòstica i l’abordatge emocional pertinent. El maltractament condueix molt sovint a no poder sentir experiències emocionals i mentals. El mobbing, la violència de gènere, l’assetjament cibernètic, l’assetjament sexual. Les seves seqüeles.

  – Comprendre i analitzar situacions molt complexes i difícils en què es troben les persones que hem d’atendre.

  – Focalitzar en l’impacte de la pèrdua o separació de persones estimades així com les conseqüències sobre el psiquisme del maltractament rebut durant la infància o al llarg de la vida. S’introdueixen les tècniques i instruments que permeten detectar la presència de trauma i de desorganització en la conducta o en el discurs narratiu del subjecte i es reflexiona sobre l’orientació del tractament.

  – Aprenentatge en la dinàmica de grup.

  – Supervisió de casos.

  Comentaris

  Per accedir a tota la informació fer clic aquí