FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  divendres 11 de novembre 2016  fins el  dijous 01 de juny 2017
  il·limitades

  Parc TecnoCampus Mataró-Maresme

  1600 euros

  Descripció

  Han estat múltiples les ocasions en què els professionals de la salut s'han plantejat la formació que ha rebut com a responsables de la cura dels pacients amb ferides cròniques. 

  És un tema que segueix preocupant, perquè tot i que, si bé és cert, que en els últims anys, a nivell mundial, encara que depenent del país, l'activitat científica en aquest camp ha estat intensa i fructífera, els resultats en la pràctica clínica no són potser els esperats. 

  Tal com comenten alguns autors com Beeckman, Defloor, Schoonhoven i Vanderwee, 2011, i com a conseqüència de l'activitat científica, comptem amb directrius per al millor abordatge d'aquests pacients, però a causa d'actituds negatives o possiblement a un dèficit en el coneixements , aquestes directrius no són seguides pels professionals. 

  Amb l'objectiu principal de millorar l'atenció als pacients a través d'una intervenció formativa, trobem altres autors com Qaddumi i Khawaldeh (2014), que han comprovat que la manca de coneixements és un problema comú en la pràctica clínica. Després d'analitzar els coneixements de 194 infermers / es  apunten que l'experiència professional, els hàbits adquirits, fins i tot en ocasions la intuïció, són la causa de les praxis inadequades. 

  Millorar el nivell de coneixements dels professionals no hauria de ser un objectiu en si mateix, l'objectiu real és com incideix directament en la qualitat de les cures infermeres que reben aquets pacients.  

  Contingut