FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  divendres 29 de setembre 2017  fins el  dissabte 30 de desembre 2017
il·limitades

                    

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme

93 702 19 59
Descripció

L’esperança de vida a Catalunya és gairebé dos anys superior a la mitjana europea, malgrat això més del 30% de la població adulta declara patir una malaltia crònica, o més d’una. Les previsions des del Departament de Salut és que les malalties cròniques com la insuficiència cardíaca, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la diabetis mellitus, els trastorns mentals, la depressió, les demències, el càncer i l’osteoporosi esdevinguin les malalties més freqüents en la població catalana els pròxims anys. Les malalties cròniques són i seran presents a la nostra societat ens el propers anys i cada vegada amb un major impacte social, econòmic i sanitari

Objectius

Donar resposta clara, precisa i rellevant  als pacients amb patologies cròniques, als seus familiars i/o cuidadors al llarg del seu cicle vital mitjançant la planificació i avaluació de programes específics dins de l'àmbit de la salut.
 - Resoldre problemes que es relacionin amb els processos de pacients crònics i la seva dependència, garantint, mitjançant metodologies i instruments de gestió professional dins de l'àmbit sanitari, la dignitat i la seguretat, intimitat i l'autonomia de les persones.
 - Aplicar els mecanismes adequats per exercir un lideratge efectiu d'equips de treball multidisciplinari en l'àmbit de la salut i avaluar la gestió, mitjançant estàndards de control de qualitat.
 - Resoldre nous reptes i situacions que es presenten en els sistemes sanitaris actuals i en les seves polítiques de gestió en els seus diferents nivells assistencials mitjançant instruments de programació i avaluació de les organitzacions sanitàries.
 - Escriure projectes de recerca amb equips interdisciplinaris a partir dels quals es pugui accedir a programes finançats per agències de l'àmbit de la salut.
 - Incorporar les TIC en l'exercici de professional i de recerca.

Comentaris