FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimecres 21 d’octubre 2020  fins el  dimecres 16 de juny 2021

  Les classes presencials del curs es realitzaran els dimecres de 15.30 a 20.30 hores. Quan el dimecres sigui festiu la classe s’impartirà en dijous.

  il·limitades

  Carrer Miret i Sans, 10-16. Barcelona 

   93 280 09 49 
  Descripció

  Cada cop més es demana als professionals sanitaris que atorguin el màxim valor i benefici a la seva pràctica assistencial. I que aquesta pràctica sigui segura i estigui basada, en la mesura del possible, en el coneixement existent. El professional s’enfronta a més a un pacient més informat que vol, i està legitimat per això, participar en les decisions relacionades amb la seva salut. Aquests nous requeriments consCtueixen un gran repte per els professionals assistencials. 
  El Campus Docent Sant Joan de Déu-Fundació Privada, conjuntament amb la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya i Unió Consorci Formació, fidels als seus objectius de “donar resposta amb formació a les necessitats sanitàries i socials, impulsar i desenvolupar activitats innovadores en l’àmbit de la formació i la gestió del coneixement i fomentar la investigació en valors professionals, innovació docent i metodologia de cures” vol recolzar als professionals oferint-los el projecte docent “Postgrau en Seguretat i Qualitat Assistencial i Legal”. El postgrau els permetrà adquirir les competències, coneixements i eines per dirigir la seva pràctica cap a la millora continua de la qualitat i les pràctiques segures i, també conèixer els conceptes i criteris que utilitza l’àmbit legal com la resolució de qüestions específiques amb transcendència legal que puguin sorgir en la seva pràctica professional. 
  Aquest postgrau també vol contribuir a l’excel·lència de les organitzacions sanitàries dotant-se de professionals ben formats i capacitats per liderar els processos cap a l’obtenció dels millors resultats amb els recursos disponibles i oferint al pacient, fi últim de la nostra activitat, un entorn i unes prestacions segures. 
  La metodologia docent del Postgrau és innovadora. Es compon d’un curs semi presencial i seminaris en centres assistencials, impartits per un professorat expert que exercita en el  seu dia a dia professional els coneixements i eines que està ensenyant per així enfocar aquest projecte docent des d’una vessant fona-mentalment pràctica. 

  Comentaris
  Metodologia

  Semipresencial