Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dilluns 17 d’octubre 2022  fins el  divendres 30 de juny 2023

 del 17 d‘octubre del 2022 al 30 de juny del 2023.

Facultat de Medicinai Ciències de la Salut
Casanova,143 08036 Barcelona

2500 € 

L'import té un increment del 10%, fins a un
màxim de 70€, en concepte de taxa administrativa

Descripció

El procés assistencial dels pacients cardiovasculars, per les seves peculiaritats i l'alta complexitat, requereix que les infermeres tinguin una formació específica i així oferir una atenció integral en tots els seus àmbits.

El màster d'infermeria en Tècniques Terapèutiques Avançades Cardiovasculars ofereix als professionals les competències, habilitats i coneixements que requereixen per al desenvolupament de les seves carreres professionals.

Objectius

Objectius generals

Ampliar i aprofundir el coneixement de les cures infermeres així com la fisiologia i les patologies cardiovasculars. Adquirir els coneixements teòrics i pràctics per comprendre, assimilar i desenvolupar les tècniques terapèutiques avançades en el tractament del pacient cardiològic. Actualitzar els coneixements a l'atenció del malalt crític.

Objectius específics

Facilitar les eines per poder exercir una pràctica reflexiva en laplicació de latenció infermera en el pacient cardiovascular. Adquirir els coneixements per a la identificació i el tractament dels trastorns del ritme cardíac. Adquirir els coneixements per l'atenció del pacient en les tècniques terapèutiques avançades i en el diagnòstic i el tractament percutani del pacient cardiovascular. Actualitzar els coneixements a l'atenció del pacient cardiovascular durant el procés quirúrgic Actualitzar i adquirir coneixements nous en situacions d'emergència i suport vital avançat. Compartir inquietuds i experiències entre professionals de diferents graus de perícia i de centres hospitalaris diversos. Proporcionar les eines necessàries per al desenvolupament de la recerca, contribuint així a la pràctica basada en l'evidència.

.

Comentaris

Per accedir a tota la informació del màster clica aquí

Adreçat a

Diplomats/des i graduats/des en Infermeria interessats en les cures al pacient cardiovascular en tots els vessants.