Inscripció oberta
Període d'inscripció:
del  dimarts 22 de setembre 2020
fins el  dimarts 15 de desembre 2020
del  dissabte 02 de gener 2021  fins el  dijous 30 de desembre 2021

dijous tarda; divendres matí i tarda; dissabte matí cada 3-4 setmanes.

il·limitades

Avinguda Granvia de l’Hospitalet, 199-203 08908 l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Semipresencial

5642 € (taxes incloses)

Descripció

La formació avançada en Cures Pal·liatives a Catalunya té els seus orígens en el Màster de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia i la Universitat de Barcelona, del qual s'ofereixen 6 edicions entre els anys 1998 i 2010. El 2010 s'acredita com a títol universitari oficial per la agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i el 2012, liderat per la primera Càtedra de Cures Pal·liatives de Catalunya UVIC-UCC / ICO dirigida pel Dr. Xavier Gómez Batiste, i donant continuïtat a les edicions anteriors, s'hi incorpora la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i obté l'acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Des d'aleshores se n'ofereix una edició cada any.

L'objectiu del màster és capacitar els professionals en l'atenció pal·liativa de qualitat centrada en les necessitats dels pacients amb malalties i condicions cròniques complexes i avançades, tant oncològiques com no oncològiques en tots els serveis de salut i socials.

En aquest màster es realitza un període de pràctiques presencials a diferents centres durant 3 setmanes.

Des d'una visió innovadora i actualitzada, el programa inclou les experiències del Programa NECPAL / MACA, el Programa d'Atenció integral de persones amb malalties avançades de la Fundació "la Caixa" i les propostes actuals en Planificació de decisions anticipades (PDA), que aporten noves perspectives per a l'atenció pal·liativa.

Aquest màster no habilita per a l'exercici de cap professió regulada.

Objectius
  • Capacitar els professionals per a la pràctica assistencial de l'atenció pal·liativa.
  • Proposar models d'atenció pal·liativa en tots els recursos sanitaris i socials.

 

Comentaris

El Sistema Universitari Català estableix un període d’excepcionalitat durant el curs 2020-21 com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. En aquest context els estudis de la UVic-UCC seguiran un model híbrid en el qual la docència presencial estarà reforçada per sessions sincròniques i suport online. En cas de nova emergència sanitària que impliqui no poder accedir a les instal·lacions universitàries, la docència es traslladaria a la virtualitat en la seva totalitat.

Per accedir a tota la informació del màster clica aquí