Inscripció oberta
Període d'inscripció:
del  divendres 31 de juliol 2020
fins el  dimarts 01 de setembre 2020
del  dilluns 14 de setembre 2020  fins el  diumenge 14 de juny 2020

- Classes teoricopràctiques del 14/09/2020 al 14/06/2021, tots els dilluns de 8 a 13.30 h i de     14:30 a 17h. - Practiques clíniques durant els períodes de  febrer a abril.   De dilluns a divendres  de 7h a 14h o de 14h a 21h. (possible torn de nit) 

il·limitades

Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona

3800 €  / Exalumnes 3572 €

Objectius

Desenvolupar rols específics d’infermeria experta en cures avançades a la persona amb problemes cardiovasculars en els diferents entorns de cuidatges. 
 
Gestionar i coordinar l’atenció de la persona i la família en totes les etapes del procés d’alteració cardiovascular. 
 
Liderar la planificació i el desenvolupament de models d’intervenció infermers per fomentar l’atenció integral de les persones amb patologia cardiovascular i les seves famílies. 
 
Elaborar, aplicar i avaluar plans de cures infermeres per el malalt cardiovascular en situacions complexes tenint en compte les necessitats del pacient i la seva família, utilitzant l’evidència científica en la programació d’activitats específiques i individualitzades. 
 
Demostrar els coneixements i habilitats avançades per el desenvolupament i aplicació dels procediments i tècniques clíniques necessaris per atendre al pacient cardíac amb criteris de qualitat i seguretat. 
 

Contingut

Mòdul I. Atenció integral d’infermeria especialitzada al malalt amb problemes cardiovasculars   - Bases per a la infermeria de pràctica avançada en l’àmbit de la     cardiologia   - Patologia cardiovascular   - Educació sanitària i relació terapèutica   - Plans de cures infermeres en cardiologia 
 
Mòdul II. Avenços terapèutics i tecnològics en cardiologia   - Tractament farmacològic i mecànic   - Atenció d’infermeria: pla de cures segons terapèutica                               - Exploració cardíaca funcional i estructural mèdica 
 
Mòdul III. Terapèutica quirúrgica i hemodinàmica   - Patologia cardíaca tributària a la intervenció quirúrgica   - Trasplantament cardíac   - Procediments cardíacs percutanis   - Atenció d’infermeria en hemodinàmica. 
 
Mòdul IV. Pràctic I: Unitats d’hospitalització i intensius cardiològiques 
 
Mòdul V.  Pràctic II: Unitats de consultes externes, proves funcionals i hemodinàmica 
 
Mòdul VI. Treball fi de màster 

Comentaris

Per accedir a tota la informació del màster clica aquí

Adreçat a

Graduats/des i diplomats/des en Infermeria i altres titulacions universitàries relacionades amb l’àrea de salut.